‘ดีป้า’ หนุน 10 ดิจิทัลสตาร์ตอัพผุดแพลตฟอร์มแก้ศก.หลังโควิด-19

ดีป้า’ หนุน 10 ดิจิทัลสตาร์ตอัพผุดแพลตฟอร์มแก้ศก.หลังโควิด-19 คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 20 ลบ.

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ตามที่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า ร่วมเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชน และกระตุ้นภาคการลงทุนไทยให้กลับมาเป็นปกติ ภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เยียวยาภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ดังนั้น ดีป้า จึงได้เร่งสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพสัญชาติไทยตามเทคโนโลยีเป้าหมายทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร, เทคโนโลยีเพื่อการเงิน, เทคโนโลยีเพื่อการบริการภาครัฐ, เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ, เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีเพื่อการเพื่อการศึกษา ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการหางาน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการสามารถหา พัฒนา และคัดกรองบุคลากรด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมที่ขาดแคลนบุคลากรในสายงานดังกล่าว และช่วยเหลือคนตกงานกว่า 400,000 คนจากวิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด-19 เพิ่มความรู้และทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทำงาน ความสามารถในการใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำงานที่สอนกันได้ และสามารถวัดผลความรู้หรือความสามารถนั้นออกมาได้ (ฮาร์ดสกิล) และทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการพัฒนาตัวเอง (ซอฟท์สกิล) แก่แรงงานสายอาชีพ ควบคู่ไปกับการนำเสนอช่องทางเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลในสาขาต่างๆ อาทิ โค้ดดิ้ง, แมชชีน เลิร์นนิ่ง รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) การสนับสนุนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวตามพื้นที่เป้าหมาย เพื่อรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มอล)

นายณัฐพล กล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 7/2563 มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนมาตรการเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 10 โครงการที่จะเข้ามาสนองตอบปัจจัยต่างๆ ที่ดีป้าพร้อมดำเนินการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1.โครงการออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนาตนเองสู่อาชีพที่ใช่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยระบบ WE Space โดย บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด 2.โครงการ AUTOPAIR Sales Management Platform โดย บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด 3.โครงการ FOXFOX โดย บริษัท ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ จำกัด 4.โครงการ Abi: แพลตฟอร์มวัดทักษะสำหรับสถานศึกษาและจัดหาบุคลากรสำหรับบริษัท โดย นายภีศเดช เพชรน้อย

5.โครงการ Quizmo (ควิซโม่) โดย นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 6.โครงการเกมส์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดย นายรักษิต ชุติภักดีวงศ์ 7.โครงการ MANA (มานะ) ระบบบริหารทีมงานออนไลน์ โดย บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด 8.โครงการ Container Truck Gate Automation โดย บริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด 9.โครงการตลาดรวมสินค้าการเกษตรและอาหารแช่แข็งออนไลน์ โดย นายชารีฟ เด่นสุมิตร และ 10.โครงการพัฒนา และต่อยอด แพลตฟอร์มเช่ารถ Rent Connected โดยใช้ Artificial Intelligence และ Machine Learning เข้ามาช่วย โดย บริษัท เร้นท์ คอนเนคเต็ด จำกัด

Advertisement

“ดีป้า พร้อมเป็นฟันเฟืองในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยความร่วมมือกับดิจิทัลสตาร์ทอัพในการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเมินว่า โครงการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมฯ จะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนในระบบเศรษฐกิจมากกว่ากว่า 20 ล้านบาท” นายณัฐพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image