จุรินทร์เคาะ4 ประเด็นฟื้นเศรษฐกิจระนอง

จุรินทร์เคาะ4 ประเด็นฟื้นเศรษฐกิจระนอง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมกับหอการค้าและภาคธุรกิจจังหวัดระนอง ว่า ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดระนองรวม 4 ประเด็นคือ 1.ส่งเสริมระนองเป็นประตูการค้า สู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC หรือ กรอบความร่วมมืออ่าวเบงกอล ซึ่งประกอบด้วย บังกลาเทศ อินเดีย เมียนม่า ศรีลังกา เนปาล ภูฏานและไทย โดยภายหลังสถานการณ์โควิด ก็จะจัดทริปส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยใช้ระนองเป็นฐานการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการส่งออก รวมทั้งเปิด โอกาสให้ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพของระนองได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าและบริการในการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งให้ภาคการผลิตและบริการของจังหวัดระนองได้รวมกลุ่มกันเพื่อรับการพัฒนาจากกระทรวงพาณิชย์ด้านการค้าแบบอี-คอมเมิร์ซที่เน้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 2.ให้กระทรวงการต่างประเทศได้เร่งรัดการเจรจาเรื่องเขตน่านน้ำทำการประมงไทย-เมียนม่าให้มีความชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีเพราะข้อกล่าวอ้างเรื่องการรุกล้ำน่านน้ำทำการประมง
นายจุรินทร์กล่าวว่า 3.มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการออกกฎกระทรวง โอนที่ 520 ไร่บริเวณปากอ่าวให้กรมธนารักษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่เคยเช่าที่ดินจากกรมป่าไม้เดิม ให้สามารถเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์แทนได้
และ 4.มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เร่งรัดสั่งการให้การยางฯได้เร่งจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ถือบัตรสีชมพู ที่ยังค้างอยู่จำนวนเกือบ 5,000 ราย ตามนโยบายประกันรายได้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon