‘ก.ล.ต.’ กล่าวโทษ ‘พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์-ประธานกรรมการบริหาร’ กรณีไม่ได้ยื่นแบบไฟลิ่ง

...’ กล่าวโทษพีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ประธานกรรมการบริหารกรณีไม่ได้ยื่นแบบไฟลิ่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) กล่าวโทษ บริษัทพีบี. สมาร์ทฟาร์เมอร์ จำกัด(มหาชน) (บมจ.พีบีสมาร์ท) และประธานกรรมการบริหาร นายวิชาญ เมฆพายัพ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจของบริษัท ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อ ...

ตามที่ ... ได้ออกข่าวเตือนประชาชน* ก่อนหน้านี้ กรณีให้ใช้ความระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้นบมจ.พีบีสมาร์ท หรือ PB Smart Farmer ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก ... ให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศไทย และไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ ... กำหนดเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน โดย ... ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนในหุ้นบริษัทดังกล่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและการจัดสัมมนา

... ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า บมจ.พีบีสมาร์ท ซึ่งมีนายวิชาญ เมฆพายัพ เป็นประธานกรรมการบริหารและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทได้ชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนในหุ้นผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ เฟซบุ๊ก PB Smart Farmer และ แอพพลิเคชันไลน์ รวมทั้งจัดให้มีการสัมมนาชักชวนประชาชนในวงกว้างให้ลงทุนซื้อหุ้น บมจ.พีบีสมาร์ท โดยเปิดให้จองหุ้นตามแพ็คเกจการลงทุน เริ่มต้นที่ 1,000 – 1,000,000 บาท โดยอ้างว่าจะจ่ายเงินปันผลให้ 5% ทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา 95 สัปดาห์ และหากผู้ลงทุนที่เป็นสมาชิกสามารถชักชวนบุคคลอื่นมาลงทุนเพิ่มจะได้ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มในลักษณะโบนัสขยายเครือข่าย (ค่าแนะนำ) ในอัตราร้อยละ 10 และจ่ายโบนัสทีม (ค่าจับคู่) ในอัตรา 5% เมื่อลงทุนครบ 95 สัปดาห์แล้ว บมจ.พีบีสมาร์ทจะออกใบหุ้นสามัญให้แก่สมาชิก

การดำเนินการของ บมจ.พีบีสมาร์ท และนายวิชาญ เมฆพายัพ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อ... ก่อนการเสนอขาย เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 65 และมาตรา 300 และมีระวางโทษตามมาตรา 276 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .. 2535 ... จึงกล่าวโทษผู้กระทำผิดทั้งสองรายดังกล่าวต่อ ปอศ.

... ขอเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่าสามารถให้ผลตอบแทนในระดับที่สูงและควรตรวจสอบว่าผู้ที่ชักชวนเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่เป็นการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะต้องได้รับอนุญาตจาก ... และ/หรือต้องยื่นแบบไฟลิ่ง ก่อนการเสนอขาย นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์จะพึงจ่ายได้ อาจเป็นการจ่ายจากเงินที่ได้จากผู้ร่วมหุ้นรายใหม่ ซึ่งการกระทำลักษณะนี้อาจทำได้ไม่ต่อเนื่องในระยะยาว และยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายทางการเงินฉบับอื่นอีกด้วย ทั้งนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือแจ้งเบาะแสโทร 1207

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รมว.ท่องเที่ยว ดันภูเก็ตโมเดล เปิดด่านแรกรับนักท่องเที่ยวกักตัว ก่อนไปจังหวัดอื่น
บทความถัดไป‘เสรีพิศุทธ์’ ซัด ‘บิ๊กตู่’ ตัวปัญหาทำนศ.ต้องออกมา ชี้ ต้องหยุดจับ พวกเขาคืออนาคตชาติ