“จิรุตม์-ชยธรรม์” ชิงดำ ปลัดคมนาคมคนใหม่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในสิ้นปีงบประมาณ 2563 หรือในวันที่ 30 กันยายนนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะมีผู้บริหารระดับ 10 จะเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 6 ราย คือ 1.นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 2.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง 3.นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 6.นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งนี้ในส่วนของผู้บริหารระดับ 10 ที่มีโอกาสในการถูกเสนอชื่อขึ้นดำรงตำแน่งปลัดกระทรวงคมนาคม แทนนายชัยวัฒน์ ประกอบด้วย 1.นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ซึ่งจะเกษียณในปี 2567 2.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม จะเกษียณปี 2565 3.นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 4.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) จะเกษียณปี 2567 5.นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะเกษียณปี 2565 6.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะเกษียณปี 2568 7.นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) จะเกษียณปี 2568 8.นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะเกษียณปี 2569 9.นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) จะเกษียณปี 2564 และ 10.นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) อธิบดีอายุน้อยที่สุด คือ 48 ปี ดังนั้นจะมีกำหนดเกษียณปี 2575

แหล่งข่าวกล่าวว่า ตามขั้นตอนที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดไว้ ทางปลัดกระทรวงคมนาคมจะต้องเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้พิจารณาไม่น้อยกว่า 2 คน โดยผู้ที่มีชื่อจะต้องเขียนแสดงวิทัศน์ให้พิจารณาไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ โดยเบื้องต้นทราบว่าผู้ที่มีรายชื่อและได้เขียนวิสัยทัศน์ตามที่นายศักดิ์สยาม กำหนดไว้แล้ว คือ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ส่วนนายนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ที่เป็นตัวเต็งมาก่อนหน้านี้ ได้ปฏิเสธเมื่อถูกบรรดานักข่าวถามว่าจะลงชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมหรือไม่ ดังนั้นจึงจะเหลืออีก 1 คน ที่มีโอกาสเข้าชิงตำแหน่งในครั้งนี้ คือ นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสมองของกระทรวงคมนาคม โดยศึกษาโครงการต่างๆเพื่อให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการ
“มีกระแสข่าวมาว่าในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ที่จังหวัดระยอง นายศักดิ์สยาม จะนำรายชื่อเสนอที่ประชุมครม.เพื่ออนุมัติ แต่จะเป็นนายจิรุตม์ และนายชัยธรรม์ หรือไม่ยังไม่ทราบ หรืออาจจะมีชื่อนายสราวุธ ด้วยหรือไม่ยังไม่ทราบเช่นเดียวกัน ต้องรอผลจากที่ประชุมก่อน” แหล่งข่าวกล่าว

……………………..

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon