ส.ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ชี้ประกาศห้ามขายบนเน็ต ส่งผลเสียทั้งธุรกิจและศก.

ส.ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ชี้ประกาศห้ามขายบนเน็ต ส่งผลเสียทั้งธุรกิจและศก.

นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA กล่าวถึงกรณีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และจะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป นั้นว่า ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อของโควิด 19 กำลังถูกควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้มาตรการของรัฐต่างๆ เช่น ใส่หน้ากาก, ล้างมือ รวมถึงการเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังกล่าว แต่เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายนที่ผ่านมาได้มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นประกาศที่ขัดแย้งและไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐในการเว้นระยะห่าง และไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่จะขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ต้องการเน้นการใช้การบริการของรัฐแบบ e-service ซึ่งเป็นการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เหตุผลในการออกประกาศดังกล่าวได้อ้างว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ยิ่งทำให้เห็นถึงวิธีคิดที่เป็นอคติ ไม่รอบคอบ ปราศจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง เพราะวิธีคิดโดยออกประกาศฉบับนี้ ถ้าเทียบเคียงกับปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบไร้สาระ คือ การห้ามขับรถไปเลย ไม่มีวิธีคิดที่จะควบคุมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น ควบคุมความเร็ว ส่งเสริมวินัยจราจร หรือการเคารพกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นวิธีคิดของการออกประกาศห้ามขายทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการกำจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าที่จะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายธนากรกล่าวว่า จากปัญหาที่แท้จริงของการขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์นั้น ก็คือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย โดยขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น สินค้าปลอม สินค้าหนีภาษี รวมถึงพวกเว๊ปปลอมที่มาหลอกลวงผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และสามารถพบเห็นได้อย่างทั่วไปในโลกออนไลน์ ซึ่งก็ยังไม่สามารถจัดการกับกลุ่มพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาด แต่ในทางกลับกัน ได้ออกประกาศการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยสุจริตและเปิดเผย ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุผลของการออกประกาศฉบับนี้ ที่จะป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่ายและลดผลกระทบอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใด เนื่องจากผู้ประกอบการที่สุจริตเปิดเผยทั่วไป จะมี gateway ในการตรวจสอบผู้ที่จะมาเข้ามาซื้อออนไลน์ก่อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุของผู้ซื้อที่ต้องเกิน 20 ปีบริบูรณ์

“เราได้อะไรจากประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีแต่การส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่สุจริต และความเสียหายทางเศรษฐกิจ ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดจนไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่จะเป็น government digital และการส่งเสริม e-service ของรัฐอีกด้วย”นายธนากรกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon