‘จุรินทร์’ ตั้งคณะทำงาน 4 ฝ่ายลุยตรวจสต๊อกยางทั่วประเทศ

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

‘จุรินทร์’ ตั้งคณะทำงาน 4 ฝ่ายลุยตรวจสต๊อกยางทั่วประเทศ เดินหน้ามาตรการกระตุ้นซื้อขาย พยุงราคายางในปท.-ขยายตลาดส่งออก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ทั้งชาวสวน ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อุตสาหกรรมแปรรูปและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางกระตุ้นการซื้อขายและพยุงยกระดับราคายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ ซึ่งพบว่าความต้องการยางพารามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของประเทศจีนที่เป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และถุงมือยาง ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้ราคายางแต่ละชนิดมีความเคลื่อนไหวผันผวน เกิดจากการนำน้ำยางข้นไปใช้ผลิตถุงมือยางมากขึ้น ปริมาณยางแผ่นดิบในตลาดลดลง และปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ทำให้การทำยางแผ่นลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดมาตรการเพื่อพยุงราคายางในประเทศ คือ 1.ตรวจสอบสต็อกยางที่กำหนดให้ผู้ค้าต้องแจ้งปริมาณตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กยท. และสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เพื่อจัดทีมงานตรวจสอบปริมาณยางคงเหลือในสต็อกของผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยจะตรวจสต็อกของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของภาครัฐด้วย ซึ่งจะเริ่มปูพรมตรวจสอบทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนนี้ 2.ให้กยท.เร่งรัดโครงการโค่นยางและปลูกพืชทดแทน โดยให้หามาตรการจูงใจเพิ่มให้เกษตรกรที่หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนยาง เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว 3.ให้กยท.พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขและรูปแบบการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ภาครัฐให้การสนับสนุนแก่สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ในวงเงิน 65,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการซื้อขายยางในระบบ ให้การดูดซับปริมาณยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายจุรินทร์ กล่าวว่า และ 4.กระทรวงพาณิชย์จะขยายตลาดส่งออก โดยกำหนดเจรจาธุรกิจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อซื้อขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 กันยายนและ 1 ตุลาคมนี้ โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด Thailand Rubber Expo ช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ เพื่อกระตุ้นการซื้อขายยางพารา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และสินค้านวัตกรรมที่สามารถนำไปมอบเป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นการจัดงานวิถีใหม่ที่มีการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า และการเจรจาธุรกิจซื้อขาย ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ หากพบว่า ผู้ประกอบการรายใดกดราคาหรือมีพฤติกรรมที่เป็นการเอาเปรียบทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image