ก.เกษตรฯ เปิดตัวแอพฯ “รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” หวังลดต้นทุนการปุ๋ยให้เกษตรกร

ก.เกษตรฯ เปิดตัวแอพฯ “รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” หวังลดต้นทุนการปุ๋ยให้เกษตรกร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดทำแอพพลิเคชั่น “รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นเครื่องมือให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และปริมาณการใช้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของพืชจำนวน 3 สูตร เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความต้องการ ผลผลิตขั้นต่ำและราคาต้นทุนปุ๋ยที่ลดลงอีกด้วย

นายอนันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่า 149 ล้านไร่ แต่พื้นที่ปลูกพืชส่วนใหญ่ขาดการปรับปรุงบำรุง ผลผลิตพืชลดน้อยลง เกษตรกรจึงต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต และมีความเชื่อว่าหากใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก ทั้ง 2 หน่วยงาน จึงต้องการให้แอพฯนี้ เป็นหนึ่งในตัวช่วยให้เกษตรกรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งด้านพืช ดิน และปุ๋ย ได้อย่างครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำ ใช้งานง่าย ที่สำคัญต้องประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรอีกด้วย

“กรมวิชาการเกษตรมีองค์ความรู้ทางวิชาการความต้องการธาตุอาหาร เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดและแต่ละช่วงเวลาการเจริญเติบโต ส่วนกรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลชุดดินทั่วประเทศกว่า 300 ชนิด ซึ่งเมื่อทั้ง 2 หน่วยงานนำความรู้มาผนวกกัน ส่งผลให้เกษตรกรได้รับคำแนะนำการใส่ปุ๋ยที่ถูกชนิดและเหมาะสมต่อความต้องการของพืชและดินมากขึ้น ซึ่งแอพฯ นี้ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน เป็นต้นไป” นายอนันต์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon