พลังงาน ผนึก อว. ระดมนักวิชาการผุดแผนวิจัย-พัฒนาพลังงาน รับโควิดจบ

พลังงาน ผนึก อว. ระดมนักวิชาการผุดแผนวิจัยและพัฒนาพลังงาน เตรียมความพร้อมหลังโควิดจบ

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดกรอบทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรรม(อว.) ว่า การลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับกรอบนโยบายพลังงานของชาติ ซึ่งยึดจากแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 20 ปี รวม 5 แผน ได้แก่ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) แผนอนุรักษ์พลังงาน(อีอีพี) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(เออีดีพี) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

“กลไกการดำเนินงานร่วมกันนี้จะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้มีแนวการดำเนินงานหลังจากที่วิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย เพราะในปัจจุบันจะต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเข้ามาร่วมด้วย โดยเน้นสนับสนุนการใช้สิ่งของเหลือใช้ทางภาคการเกษตรมาแปรรูปและสร้างประโยชน์ใหม่ รวมถึงการเน้นเรื่องพลังงานทดแทน และพัฒนาเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้เพื่อสร้างความมีเสถียรภาพในการใช้พลังงานของพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะอาศัยงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”นายสุพัฒน์พงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ จะมีการระดมความคิดจากนักวิชาการทั้ง 2 กระทรวงเพื่อกำหนดกรอบและโจทย์ในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะมีการกำหนดในเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการก่อน โดยครอบคลุมการแก้ปัญหาฝุ่นและมลพิษ(PM 2.5) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น สมาร์ทกริด และแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงาน(เอนเนอร์ยี่ สตรอเรจ) รวมถึงการพัฒนาไบโอแมส และเชื้อเพลิงชีวภาพที่มาจากภาคการเกษตร เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon