เครือซีพีและบริษัทในเครือ ประกาศจุดยืนต้านโกง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว – Power of Data” เป็นการแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย โดยใช้ Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในการนี้ นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(เครือซีพี) เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักว่า คอร์รัปชันเป็น “โรคร้าย” ของสังคม ที่บั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศชาติ มุ่งสร้างสังคมและประเทศของเราให้ใสสะอาดร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกคนได้ให้ความสำคัญในเรื่องการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยเริ่มจากการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ Code of Conduct ฉบับแรกในปี 2560 และรายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2561

นางรงค์รุจากล่าวว่า พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมและทดสอบให้กับพนักงานทุกคนทั่วทั้งเครือฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถนำไปปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมหลักของเครือฯ รวมถึงมีการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ส่งเสริมความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ให้ทุกกลุ่มธุรกิจนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน อีกทั้งเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจะร่วมกันสอดส่องพฤติกรรม ไม่เหมาะสม หรือเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็นการคอร์รัปชัน เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจระดับสากล

นางรงค์รุจากล่าวว่า ถึงแม้ปีนี้กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นแบบออนไลน์ แต่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยปีนี้ ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯและบริษัทในเครือ ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.สยามแม็คโคร บมจ.ซี.พี.แลนด์ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นต้น ร่วมแสดงพลังสู้โกงแบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียง และช่วยกันรณรงค์และต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 พร้อมกับขยายแนวร่วมไปยังภาคส่วนอื่นๆ ขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจังในทุกรูปแบบ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เอเอฟซี’ ประกาศเลื่อนโปรแกรมเอซีแอลอีกหน นัดชิงเตะ 19 ธ.ค.
บทความถัดไป‘ไมค์ พิรัชต์’ แจงยื่นศาลขอใช้อำนาจปกครอง เหตุถูกกีดกันไม่ให้เจอ ‘แม็กซ์เวลล์’