กรมบังคับคดี ประกาศคำสั่งศาลกรณีฟื้นฟูบินไทย เปิดทางเจ้าหนี้ลงทะเบียนขอรับชำระหนี้ถึง 2 พ.ย.นี้

กรมบังคับคดี ประกาศโฆษณาคำสั่งศาลกรณีฟื้นฟูบินไทย เปิดทางเจ้าหนี้ลงทะเบียนขอรับชำระหนี้ถึง 2 พ.ย.นี้

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอ
โดยตั้งผู้ทำแผนแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดี ได้ลงประกาศโฆษณาคำสั่งศาลในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และจะส่งไปประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกำหนดการลงประกาศ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นี้

เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://tgreorg.led.go.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นอกจากนี้ เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบดังกล่าวได้ ณ สถานที่ ดังนี้

1.กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ หรือ
กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ

Advertisement

2.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โถงชั้น 1 อาคาร 1 เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ

3.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ (เฉพาะเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่เป็นบุคคลทั่วไป)

4.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 – 30 กันยายน และ 1 – 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา (เฉพาะเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่เป็นสหกรณ์)

Advertisement

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 0 2887 5026 – 29 และ 0 2887 5052 หรือกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 0 2887 5095 – 97 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image