สกพอ.มั่นใจกองทัพเรือ-เอกชน พร้อมเดินหน้าสนามบินอู่ตะเภา สู่มหานครการบิน

พลเรือเอกช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ และนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน สัมมนา “สนามบินอู่ตะเภา มุ่งสู่ความเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ” โดยมีการบรรยายพิเศษจาก นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยอีอีซี สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก”

พร้อมด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าโครงการฯ จากนายโชคชัย ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สกพอ. และนายปิง ณ ถลาง ที่ปรึกษาด้านนิรภัยองค์กร บริษัทอู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

การจัดงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้แก่ กองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐผู้กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินการตามกฎหมาย (Regulator) และบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในบทบาทหน้าที่ รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารโครงการนี้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด

พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติ และประชาชนในพื้นที่จะได้รับ ทั้งในแง่ของโอกาสในการศึกษาของเยาวชนที่จะได้เรียนในสาขาที่ตรงตามความต้องการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ตลอดจนอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจบมามีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการบินทันสมัย มีงานรายได้ดีทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertisement

ขณะเดียวกันการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาด้วยมาตรฐานระดับโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ  ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก และยกระดับเป็นมหานครการบินภาคตะวัันออกในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลก พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคได้อย่างเต็มภาคภูมิ

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image