จอดป้ายประชาชื่น : ทำได้ทำเลย

จอดป้ายประชาชื่น : ทำได้ทำเลย ทุกคนทราบดีว่าโควิด-19 สร้างผลกระทบรุนแรง

จอดป้ายประชาชื่น : ทำได้ทำเลย

ทุกคนทราบดีว่าโควิด-19 สร้างผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ หลายธุรกิจปิดกิจการ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ แรงงานหลายล้านคนถูกเลิกจ้าง

แม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในปัจจุบัน ไทยควบคุมได้ค่อนข้างดี แต่ทั่วโลกยังน่าห่วง ไทยจึงต้องลุ้นการระบาดรอบ 2 แบบวันต่อวัน แต่ทุกอย่างต้องเดินหน้า เริ่มกระบวนการฟื้นฟู

หน่วยงานหนึ่งที่เดินหน้าฟื้นฟูอย่างจริงจัง โดยไม่เรียกร้องงบประมาณจากภาครัฐเพิ่มเติม คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

Advertisement

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณัฐพล รังสิตพล อธิบดี กสอ. ระบุว่า จะเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนอย่างเร่งด่วน ภายใต้งบประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ กสอ.ยกเลิกบางโครงการที่ไม่จำเป็น หรือไม่สามารถทำได้ช่วงโควิด เช่น งานแฟร์ต่างๆ แล้วโยกเงินดังกล่าวมาฟื้นฟูภายในระยะเวลา 90 วัน (มิถุนายน-กันยายน 2563)

แบ่งเป็นการช่วยเหลือเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 4,000 กิจการ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 11 แห่ง เกษตรกรและธุรกิจเกษตร 100 ผลิตภัณฑ์ และประชาชน แรงงาน และบัณฑิตใหม่ กว่า 6,000 คน มั่นใจจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท

ล่าสุด ครบ 90 วัน “ณัฐพล” ให้ข้อมูลเรื่องนี้อีกครั้งพร้อมความสำเร็จ สามารถช่วยเหลือ 4 กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจรวมกว่า 1,500 ล้านบาท รวมประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ 100,000 คน

ประกอบด้วย ช่วยธุรกิจเอสเอ็มอีได้กว่า 4,300 กิจการให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านออนไลน์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีไอวี) 5 ดาว รวม 11 ชุมชน โดยมีนักศึกษาเข้าพัฒนา สร้างรายได้ให้ชุมชน จ้างงานคนในพื้นที่

รวมทั้งยกระดับธุรกิจเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมกว่า 100 กิจการ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 100 ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเชิงเดี่ยว สนับสนุนให้ใช้เครื่องจักรในกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พร้อมสร้างอาชีพให้แรงงานทั้งบัณฑิตใหม่ คนว่างงานกว่า 10,000 คน ครอบคลุม 15 จังหวัด

นี่คือตัวอย่างในการฟื้นฟูที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้จริง

เพราะปรับหลักคิด เดินหน้าทำงานทันทีด้วยงบประมาณที่มี กับข้อมูลเชิงลึกที่รู้มาตลอด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image