นับหนึ่งเปิดประเทศ นักเที่ยวต่างชาติ เหยียบย่าง “ภูเก็ต”

ภูเก็ต

นับหนึ่งเปิดประเทศ นักเที่ยวต่างชาติ เหยียบย่าง “ภูเก็ต”

รัฐบาลไฟเขียวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้ามาไทย ซึ่ง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่มแรกคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน จากเมืองกวางโจว ประมาณ 120 คน ซึ่งจะบินมาท่องเที่ยวที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้

ล่าสุด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมท่าอากาศยานภูเก็ตในการรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ ระบบการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการเตรียมพื้นที่อาคารเอ็กซ์ เทอร์มินอล ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นสถานที่ตั้งห้องเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ เพื่อใช้ในการสวอปและตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนจะเดินทางไปยังสถานที่กักตัว หรือ ALQ : Alternative Local Quarantine ตามขั้นตอน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าฯภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามา เป็นลำดับตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงมาจากเครื่องบิน และผ่านระบบการตรวจสอบของท่าอากาศยาน และหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็พร้อมดำเนินการได้ทันที แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการว่า จะมีนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA) หรือกลุ่ม STV เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต แต่การที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนั้นต้องปฏิบัติตามที่ ศบค.ได้สั่งการ ซึ่งหมายความว่าจะต้องผ่านกระบวนการจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งแจ้งมายังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยแจ้งมายังจังหวัด โดยจังหวัดในฐานะผู้ปฏิบัติก็มีหลายหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันตามลำดับ ตั้งแต่ท่าอากาศยานภูเก็ต กรมควบคุมโรค สาธารณสุข ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน โรงแรม โรงพยาบาล รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตคงต้องรอการสั่งการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ด้าน พ.ญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติ ลงทะเบียน และส่งตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

ณ ห้องปฏิบัติการเก็บสิ่งส่งตรวจฯ โดยสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้รอบละ 96 ตัวอย่าง ใช้เวลาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯประมาณ 3 ชม.จะทราบผลทันที ซึ่งห้องปฏิบัติการฯจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 500 คนต่อวัน

ขณะที่ นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของโรคอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้เข้าพักในสถานที่กักตัวที่เตรียมไว้ทั้ง local Quarantine และ Alternative Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ตามระบบขั้นตอนทุกราย มีการปฐมนิเทศผู้เข้าพักกักตัว ส่งตรวจหาเชื้อทุกรายรายละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศตามหลักการของ ศบค. เพื่อความจำเป็นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอนุญาตให้ 6 กลุ่มบุคคล รวมทั้งกลุ่มผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay เป็นกลุ่มที่ต้องถือตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa ภายใต้การดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงการต่างประเทศ ที่ประสงค์ท่องเที่ยว หรือจะพำนักในประเทศไทย โดยจะดำเนินมาตรการตามที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด

นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ศบค. ซึ่งคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนยาว หรือมีบ้านหลังที่สอง เข้ามาในประเทศไทยผ่านการจัดการของบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

1.เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขตรวจหาเชื้อ ณ สนามบินภูเก็ต โดยขณะนี้กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจเชื้อจำนวน 2 ชุด ณ สนามบินภูเก็ต และจะต้องเข้าสู่กระบวนการ ด้านสาธารณสุขที่จังหวัดภูเก็ตกำหนดจากนั้น จึงจะเดินทางไปพักที่โรงแรม ที่กำหนดไว้เป็นเวลา 14 วัน

2.นักท่องเที่ยวทุกคน จะต้องดำเนินการติดตั้งแอพพลิเคชั่นติดตามตัวจำนวน 2 Application คือ Application AOT และแอพพลิเคชั่นติดตามตัว ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่โรงแรม และตำรวจ

3.รถขนส่งที่จะใช้เพื่อขนย้ายนักท่องเที่ยว จะต้องเป็นรถที่มีมาตรฐานควบคุมตรวจสอบโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และมีมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

และ 4.นักท่องเที่ยวที่ผ่านการกักตัวครบ 14 วันแล้ว จะต้องย้ายไปพักที่สถานที่อื่น อาทิ โรงแรม หรือคอนโดมิเนียมที่แจ้งไว้ ภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขในมติที่ประชุม เพื่อต้องการให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ สถานประกอบการที่รองรับ Alternative Quarantine (ALQ) ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับผู้เดินทาง ขณะนี้ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบโรงแรม ALQ ที่ผ่านการประเมิน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วจำนวน 75 แห่ง รวม 1,222 ห้อง และจะนำร่องใช้จำนวน 9 แห่ง ก่อนขยายไปยังโรงแรมอื่นๆ ที่เข้าร่วม

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปยังกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ภูเก็ตหลายราย พบว่าส่วนใหญ่ขานรับมาตรการเปิดประเทศ อาทิ นางวิรินทร์ตรา ประภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต ระบุว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามา อย่างน้อยๆ รายได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ ที่เข้ามาช่วยเหลือชาวจังหวัดภูเก็ต จะได้เข้ามากระจายรายได้ ดีกว่านั่งอยู่เฉยๆ ที่ไม่ได้อะไรเลย มาทีละนิดทีละหน่อย ถือว่าแชร์ๆ กันไป ไม่ได้มีความกังวลในส่วนการติดเชื้อ เพราะว่าการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้ รัฐบาลจะต้องสกรีนแล้วว่าปลอดภัย และคนที่เข้ามาก็เป็นคนระดับหนึ่งที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งตัวเขาเองก็รักชีวิตของเขาอยู่แล้ว ในฐานะของผู้ประกอบการตอนนี้มีมาตรการรองรับอยู่แล้ว และทุกอย่างเรามีความพร้อมตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีเครื่องพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ ทางจังหวัดเองมีการเตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว สาธารณสุขก็พร้อมจากการที่ดูจากมุมมอง ทุกส่วนก็พร้อมมากที่จะรับนักท่องเที่ยวเข้ามา ฝากให้ทุกท่านเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเข้ามากระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ หรือสู่ชาวบ้านให้มีรายได้กันต่อไป

ถือเป็นการนับหนึ่งเปิดประเทศ เพื่อเป็นการต่อลมหายใจกระตุ้นการท่องเที่ยวที่กำลังจะรวยรินในขณะนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวบ้านเผยอาถรรพ์ ขโมย ‘ลิงเขาหน่อ’ รถคว่ำตาย-ชีวิตวิบัติ
บทความถัดไปส.บอลรับ ‘ไทยลีก2-3’ อาจไร้ฟรีทีวียิงสด ต้องใช้ออนไลน์แทน