สคร.โล่งจัดเก็บรายได้ปีนี้ ทะลุเป้า1.8แสนล้านบ.

สคร.โล่งจัดเก็บรายได้ปีนี้ ทะลุเป้า1.8แสนล้านบ.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 6,573 ล้านบาท ส่งผลให้ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ รวม 188,861 ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 46,598 ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 8,890 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,715 ล้านบาท การท่าเรือแห่งประเทศไทย 6,230 ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,660 ล้านบาท และ อื่นๆ 22,529 ล้านบาท รวม 188,861 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บจำนวน 159,800 ล้านบาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินด้วย อย่างไรก็ดี สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon