ราชกิจจาฯ เผย ศาลสั่งยกเลิกการล้มละลาย บริษัทดัง

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ศาลสั่งยกเลิกการล้มละลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.8561/2551 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ บริษัท เซ็นทรัล สปอร์ต จำกัด จำเลย ล้มละลาย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 นั้น

จำเลยมีสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่  101/86 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 7 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ งยกเลิกการล้มละลายของ บริษัท เซ็นทรัล สปอร์ต จำกัด จำเลย ตามมาตรา 135(4) แห่งพระราชบัญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2563

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image