สภาพัฒน์ฯเผยตัวเลขปี62 ประเทศไทยมีคนจน 4.3 ล้านคน สถานการณ์ความยากจนดีขึ้น

สภาพัฒน์เผยตัวเลขปี62 ประเทศไทยมีคนจน 4.3 ล้านคน สถานการณ์ความยากจนดีขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้เปิดเผยว่า ปี 2562 สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยโดยรวมดีขึ้น โดยมีคนจน จำนวน 4.3 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนคนจน 6.24 ของประชากรทั้งประเทศ ลดลงจาก 6.7 ล้านคน ในปี 2561 ทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ก่อนสิ้นสุดแผน ซึ่งตามแผนกำหนดเป้าหมายสัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ 6.5% เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ของภาครัฐ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

แม้สัดส่วนคนจนในภาพรวมจะมีแนวโน้มลดลง แต่การรักษาระดับสัดส่วนคนจนให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปจนสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป เนื่องจากในปี 2563 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นวงกว้าง

และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานจนทำให้สถานการณ์ความยากจนเลวร้ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดสัดส่วนประชากรยากจนให้ต่อเนื่องถึงระยะสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้

สำหรับสถานการณ์ที่ดีขึ้นครั้งนี้ ส่งผลให้ภาพรวมคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 9,847 บาทต่อคน จากปี 2560 ที่มีรายได้เดือนละ 9,614 บาทต่อคน เพิ่มขึ้น 2.42%

ขณะที่ครัวเรือนยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนละ 2,823 บาทต่อคน ในปี 2560 เป็นเดือนละ 3,016 บาทต่อคน ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 6.81% ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ ชี้ให้เห็นว่าผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี ตกกับคนยากจนมากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้BTS ขายทิ้งหุ้น “เนชั่น มัลติมีเดียฯ” 9.99% วงเงิน 69 ล.คาดโอนแล้วเสร็จ 4 ธ.ค.นี้
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 โดย พิมพ์พรร