กรุงไทยแจ้งตลท.ตั้ง “กฤษฎา” นั่งประธานบอร์ดแทนประสงค์

 

คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย แต่งตั้ง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นั่งตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร มีผล 28 ตุลาคม เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ธนาคารกรุงไทย ได้ทำหนังสือ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 21/2563 (1046) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีมติ ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายผยง ศรีวณิช กรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจโดยลำพัง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัท มหาชน จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

2. แต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28
ตุลาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา ปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดธนาคารกรุงไทย ต่อจากนายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลังที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชุดแต่งงานใหม่ ‘หลังโควิด’ ในสายตา ‘ฌอน โพเอม’
บทความถัดไปน้ำมูลยังทะลัก ปริ่มกำแพงวัด ท่วมโรงเรียน รพ.สต.โคกพระเร่งย้ายผู้ป่วย หาที่รักษาวุ่น