ศรีสุวรรณ จ่อนำสหภาพฯบินไทย ร้องนายกฯ ค้านแผนการผ่าการบินไทย

ศรีสุวรรณ จ่อนำสหภาพฯบินไทย ร้องนายกฯ ค้านแผนการผ่าการบินไทย

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ด้วยสหภาพพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร้องเรียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ช่วยปกป้องดูแล การบินไทย ซึ่งกำลังจะถูกรัฐบาลผ่าตัด-รื้อโครงสร้าง การบินไทย แบบยกเครื่องใหญ่ โดยจะแยกหน่วยธุรกิจต่างๆ ออกมาเป็นบริษัทลูก หลังจากที่กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% ไปแล้ว ซึ่งมีผลให้ การบินไทย ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป ทำให้มีกระบวนการคอร์รัปชั่นในเชิงนโยบายซ้ำรอยเดิมเหมือนในอดีตนั้น

ทั้งนี้ สหภาพพนักงานการบินไทย ได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่า แม้ การบินไทย ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว แต่การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการลดขนาดขององค์กร ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจของพนักงาน โดยแผนฟื้นฟู การบินไทย ที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัท ซึ่งสมาชิกของสหภาพพนักงานการบินไทย ต่างให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟู การบินไทย มาโดยตลอด

แต่การจัดทำแผนฟื้นฟูของคณะกรรมการฯตามคำสั่งศาลนั้น จะมีการแปรรูปบริษัท ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจ ของบริษัทออกจากกัน เช่น แยกฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายครัวการบิน ออกไปเป็นบริษัทลูก ฯลฯ ซึ่งการแยกหน่วยธุรกิจออกไป จะทำให้ไอ้โม่งที่หวังเข้ามาฮุบบริษัทลูกของการบินไทย ทำได้ง่ายขึ้น โดยส่งคนเข้ามาเป็น ปธ.บริษัท/บอร์ด กรรมการบอร์ด ฯลฯ เพื่อเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในบริษัททุกรูปแบบเหมือนการบินไทยในอดีต เช่น การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่แพงกว่าความเป็นจริง การตั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนที่สูงลิ่ว เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้การบินไทยเจ๊งมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะถูกนักการเมืองในอดีตเข้ามาปู่ยี่ปู่ยำ ซึ่งกรณีดังกล่าวสหภาพขอคัดค้านเล่ห์ฉลดังกล่าว

การฟื้นฟูกิจการของ การบินไทย ควรจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกสหภาพพนักงานฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาในการจัดทำแผนฟื้นฟู การหารายได้เพิ่มขององค์กร รวมทั้งแนวทางการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น บนหลักการของการรักษาให้กิจการของของบริษัทยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ รักษาความเป็นกิจการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งปวง

Advertisement

“สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำสมาชิกสหภาพพนักงานการบินไทยเข้าร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดเผยเล่ห์กลของการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยที่ไม่ชอบมาพากลให้นายกรัฐมนตรี ทราบ เพื่อขอให้สั่งยั้บยังแผนการฟื้นฟูกิจการที่เป็นการทำลายการบินไทยของชาติต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล” นายศรีสุวรรณกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image