ธ.ก.ส. คาดจ่ายเงินประกันรายได้พืช 5 ชนิด 20 พ.ย.นี้

ธ.ก.ส. คาดจ่ายเงินประกันรายได้พืช 5 ชนิด 20 พ.ย.นี้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า หลังจากโครงการประกันรายได้พืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพารา ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว ธ.ก.ส.มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ธ.ก.ส.ยังอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินได้ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้

ขณะที่การประกันภัยพืชผล ธ.ก.ส. พยายามที่จะยกระดับโดยนำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้าวกับข้าวโพด ในแต่ละปี ธ.ก.ส. ได้ช่วยจ่ายในเรื่องค่าประกันราว 1,200 ล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้ทำการประกันภัยพืชเพิ่มให้ครอบคลุมถึงลำไย และขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณา ศึกษารายละเอียดการทำประกันทุเรียน ซึ่งจะพยายามทำให้ครอบคลุมพืชทุกชนิด

นายกษาปณ์กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของธนาคาร ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สิน เพื่อลดภาระและผ่อนคลายความกังวลในช่วงวิกฤต ให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 1.การพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระบบ 1 ปี มีเกษตรกรลูกค้า สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับประโยชน์ ณ 22 ตุลาคม 2563 จำนวนกว่า 3.25 ล้านราย วงเงินพักชำระหนี้กว่า 1.45 ล้านล้านบาท

2.โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินภายในครัวเรือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน มีเกษตรกรและครอบครัวให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ LINE Official BAAC Family ณ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 2,520,680 ราย โดย ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อไปแล้วกว่า 8.5 แสนราย วงเงินกว่า 8,484.83 ล้านบาท

3.มาตรการช่วยเหลือของรัฐผ่านระบบ ธ.ก.ส. ได้แก่ การจ่ายเงินชดเชยรายได้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผู้ได้รับสิทธิช่วยเหลือจำนวนกว่า 7.56 ล้านราย เป็นเงิน 113,304 ล้านบาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon