‘ไทยยูเนี่ยน’ เปิดศูนย์เตรียมพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 5 สำหรับเด็กข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร

‘ไทยยูเนี่ยน’ เปิดศูนย์เตรียมพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 5 สำหรับเด็กข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนแห่งที่ 5 หรือ Thai Union preschool อย่างเป็นทางการในวันนี้ ที่โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กข้ามชาติ สำหรับการเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย พร้อมบรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนให้ครบทั้ง 5 แห่ง ภายในปี 2563

ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาในปี 2556 มีเด็กกว่า 400 คน ได้เข้าศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ของไทยยูเนี่ยน โดยได้รับการสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และระเบียบวินัยทางสังคม เพื่อสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้เด็กเหล่านี้

“ไทยยูเนี่ยนตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น” นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “ซึ่งโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ SeaChange® ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยและทำงานในชุมชนที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่”

ผู้ที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของโครงการศูนย์เตรียมพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนคือ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยสื่อสารกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์เตรียมความพร้อมฯ “โรงเรียนจะช่วยดูแล เด็กจะมีความปลอดภัยเมื่อเรียนอยู่ในห้องเรียน ในขณะที่ผู้ปกครองกำลังทำงานอยู่ และผมต้องขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนที่เข้าใจถึงผลกระทบที่สำคัญของการศึกษา ในการพัฒนาทักษะของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้ดียิ่งขึ้น” นายฤทธิรงค์ กล่าว

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ เวิร์คช็อปโภชนาการ ฟุตบอลคลินิค กิจกรรมปลูกป่า และการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้ ไม่ได้จัดให้เพียงเด็กนักเรียนในศูนย์เตรียมความพร้อมฯ เท่านั้น แต่ยังมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาครมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นางสายรุ่ง พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กล่าว “นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการของไทยยูเนี่ยน การศึกษามีความสำคัญต่อเด็กทุกเชื้อชาติ โรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมด 420 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนไทย ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนข้ามชาติ การได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยยูเนี่ยนในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน และการจ้างบุคลากรครูให้จำนวน 2 อัตรา ซึ่งทางโรงเรียนดูแลเด็กทุกเชื้อชาติให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคน

“เรามีความมุ่งมั่น ที่จะปกป้องคุ้มครองทางสังคมแก่เด็กทุกเชื้อชาติในระบบการเรียนของรัฐ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ และโครงการนี้นับเป็นตัวอย่างของการความมุ่งมั่นดังกล่าว” นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าว “เราคาดหวังว่า โอกาสที่เด็กกลุ่มนี้ได้รับจะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข”

ไทยยูเนี่ยน มีการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มาตั้งแต่ปี 2556 ในการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กข้ามชาติก่อนวัยเรียน จำนวน 5 แห่ง ภายในปีนี้ ซึ่งทั้ง 5 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม โรงเรียนวัดศิริมงคล โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ททท.’ จับมือ ‘จส.100’ ชวนเที่ยวเมืองรองช่วงหยุดยาว พร้อมแนะเส้นทางเลี่ยงรถติด
บทความถัดไป‘ตลาดหลักทรัพย์ฯ’ ประกาศรายชื่อ 124 บริษัทจดทะเบียนไทยในหุ้นยั่งยืน ปี’63