คึกคัก! ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน สร้างสนามบินพัทลุง ‘ถาวร เสนเนียม’เปิดเวที

ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 การก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง หน่วยงานรัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนร่วมคึกคัก

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ TEC จังหวัดพัทลุง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นายถาวร  กล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานการ โดยเริ่มศึกษาฯ มาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลาศึกษาฯ ประมาณ 9 เดือน การพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง ต้องพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น สภาพภูมิประเทศ ทิศทางลม พื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โครงข่ายการคมนาคม ระยะเวลาการเดินทางจากตัวเมืองถึงท่าอากาศยาน ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่ได้จากการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาซ้อนทับลงบนแผนที่ฐานที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นกำหนดพื้นที่ทางเลือกอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อใช้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป ในการคัดเลือกจะพิจารณาความเหมาะสม 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์ ส่วนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image