‘จริงจัง จริงใจ’ถาวรลั่นแก้ปัญหา 5 ความเดือดร้อนคนพัทลุง (ชมคลิป)

ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ติดตามรับฟังปัญหาความเดือนร้อนประชาชน ดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ติดตาม รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งที่ประชุมได้รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่นยางพารา ข้าว ผลไม้

2. ปัญหาด้านสังคมสุขอนามัย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบ

Advertisement

3. ปัญหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด แหล่งพักพิงยาเสพติด กลุ่มอิทธิพล และบ่อนการพนันผิดกฎหมาย

4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทกภัย และภัยแล้ง ประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน

5. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ถนนไม่สะดวกปลอดภัย ถนนเป็นทางลูกรัง การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม

นายถาวร ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องอาศัยการจริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ แนะนำให้เกษตกรทำอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ให้ฝ่ายปกครองสอดส่องปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ให้ตำรวจใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อยึดทรัพย์สินพวกค้ายาเสพติด และสั่งการให้จังหวัดพัทลุงรายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และปัญหาที่เกินขีดความสามารถของจังหวัด ทุก ๆ 30 วัน เพื่อนำปัญหารายงานนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  และรายงานนายกรัฐมนตรี ต่อไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image