อาเซียนปิดดีล ‘อาร์เซ็ป’ ครอบคลุมการค้า 326 ล้านล้าน

อาเซียนปิดดีล ‘อาร์เซ็ป’ ครอบคลุมการค้า 326 ล้านล้าน

ความพยายามเจรจาร่วม 8 ปี ในที่สุดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาร์เซ็ป ก็บรรลุผลสำเร็จ มีการลงนามเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะตัวแทนลงนามฝ่ายไทย ระบุว่า การลงนามสมาชิกอาร์เซ็ป 15 ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับ 5 ประเทศคู่ค้า ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการค้าและการลงทุนให้เปิดกว้าง ครอบคลุม ความตกลงนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ผ่านกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดที่เข้มข้น และทำให้ทุกประเทศในภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับความตกลงอาร์เซ็ป เป็นความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ)ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมตลาดที่มีประชากรรวมกัน 2.2 พันล้านคน หรือเกือบ 30% ของประชากรโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รวมกันกว่า 26.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 817.7 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 30% ของจีดีพีโลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 326 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 28% ของมูลค่าการค้าของโลก

สำหรับขั้นตอนจากนี้ ทั้ง 15 ประเทศจะดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศของตน เพื่อยืนยันการลงนามครั้งนี้และลงสัตยาบันสารยืนยันต่อเลขาธิการอาเซียน โดยกำหนดต้องครบไม่น้อยกว่า 9 ประเทศ จาก 15 ประเทศที่เป็นอาเซียน 6 ประเทศ และประเทศคู่ค้านอกอาเซียน 3 ประเทศ จึงจะมีผลบังคับใช้ได้จริง โดย15 ประเทศอาเซียนจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศตนเอง และลงสัตยาบันสารภายในกลางปี 2564 เพื่อให้ข้อตกลงมีผลใช้จริง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon