“แบงก์ชาติ” งัด 3 มาตรการ สกัดบาทแข็ง-เอื้อเคลื่อนย้ายเงินทุน

“แบงก์ชาติ” งัด 3 มาตรการ สกัดบาทแข็ง-เอื้อเคลื่อนย้ายเงินทุน

นางสาววชิรา อารมณ์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ปัจจัยภายนอกทั้งผลของการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐ และความคืบหน้าของการพัฒนาวัดชีนป้องกันโควิด-19 ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจโลกมากขึ้น จึงหันกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งไทย ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นเร็ว ซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังปราะบาง ธปท.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเข้าดูแลตลาดอัตราแลกเปลี่ยนต่อเนื่องเพื่อลดความผันผวนของเงินบาท

นางสาววชิรากล่าวว่า เพื่อช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนช่วยให้เงินทุนคลื่อนย้ายมีความสมดุลมากขึ้น ธปท. จึงเห็นควรดำเนิน 2 มาตรการ ดังนี้ 1.เปิดให้คนไทยฝากเงินตราต่างประเทศได้เสรี (Foreign Curency Deposit : FCD) และโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ของคนไทยได้เสรี จะช่วยให้ผู้ส่งออกบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศและบริหารความเสี่ยงจากอัตราเปลี่ยนได้คล่องตัวมากขึ้น สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนการโอนเงินให้คนไทยสามารถกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศได้สะดวกขึ้น เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการซื้อขายทองคำเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.

Advertisment

นางสาววชิรากล่าวว่า 2.ปรับกฎเกณฑ์และกระบวนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งในมิติของวงเงินและผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับคนไทยและสนับสนุนให้มีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้มากขึ้น
-เพิ่มวงเงินลหุนให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนโดยตรงได้เป็น 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปีจากเดิม 200,00 ดอลสาร์ สรอ. ต่อ และไม่จำกัดวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประทศที่ลงทุนผ่านตัวกลางในประเทศ เช่นบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
-ไม่จำกัดวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประทศสำหรับนักลทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
-เปิดให้มีการนำหลักทรัพย์ต่างประทศมาซื้อขายในไทยได้โดยไม่จำกัดวงเงิน เช่น กองทุนรวมดัชนี(ETF) ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

นางสาววชิรากล่าวว่า 3.การลงทะเบียนแสดงตัวตนเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ (Bond Pre-trade Registration) ผู้ลงทุนในตราสาร
หนี้ไทยต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนการซื้อขาย ทำให้ ธปท. ระบุตัวตนและติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เป็นการยกระดับการติดตามข้อมูลและเอื้อให้ ธปท. สามารถดำเนินนโยบายได้อย่างตรงจุดและทันการณ์

Advertisement

“แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินการของหลายประทศ เช่น เกาเหสีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน นอกจากนี้มาตรการทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่(FX ecosystem) ที่กระทวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ธปท.ผลักดันร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาตอัตราแลกเปลี่ยนไทยอย่างยั่งยืน”นางสาววชิรากล่าว

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image