หอค้ายื่นสมุดปกขาวถึงรัฐ ผ่าน’สุพัฒนพงษ์’ ชง 3 ข้อฟื้นศก.หลังโควิด

หอค้ายื่นสมุดปกขาวถึงรัฐ ผ่าน’สุพัฒนพงษ์’ ชง 3 ข้อฟื้นศก.หลังโควิด

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งานสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 กำหนดจัดวันที่ 26-27 พฤศจิกายน จัดที่มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย นั้น จะมีการนำข้อสรุปการประชุมหารือหอค้าไทยทั่วประเทศที่มาประชุมและประชุมระบบทางไกลประมาณ 400 คน จัดทำเป็นสมุดปกขาวส่งมอบให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยเสนอให้สร้างความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมถึงรัฐบาล ช่วยกันโปรโมทและขับเคลื่อน Happy Model เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และโปรโมท แอพพลิเคชัน ทักทาย ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวและจองที่พักฝีมือคนไทย นอกจากนั้น รัฐบาลควรต้องเร่งพัฒนาระบบ e-Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐ ทำให้ระบบการทำงานสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมทั้งการเร่งแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

นายกลินท์ กล่าวว่า การระดมความเห็นจากสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมี 2 เรื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปรับตัวในยุควิถีแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ เรื่อง เพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการ รับวิถีแบบใหม่ (New Normal) ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วย Happy Model : โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข” และเรื่อง “โลกเปลี่ยน ธุรกิจปรับ รับวิถี New Normal” มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ 1.การยกระดับประสิทธิภาพของแรงงาน 2.ส่งเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ 3.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ โดยหอการค้าไทยจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่”

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทย กล่าวถึงสภาพคล่องของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ว่า ขณะนี้ค่อนข้างแย่ ปัจจัย เสี่ยงสำคัญส่งผลคือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วิถี New Normal ที่ทำให้ต้นทุนสูงขี้น รายได้ที่ลดลง สินค้าคงเหลือจำนวนมาก และไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงอยากให้รัฐบาลช่วยกล่มธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่มีทุนในการปรับตัว โดยการหาแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ให้มีเงินในการเสริมสภาพคล่องและปรับตัวเข้าสถานการณ์โควิด-19 ได้

นาย ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สิ่งที่พยุงการบริโภคภาคในประเทศ คือ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น และมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐ เช่นโครงการคนละครึ่ง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ และบริหารสถานการณ์โควิด-19 และหากมีวัคซีนออกมา ทำให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการกลับมาภายในช่วงไตรมาส2/2564 จนถึงปลายปี2564 ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมปี 2563 ติดลบ 6% และไตรมาส 2 /2564 เศรษฐกิจไทยขยับเป็นบวกประมาณ 4% นอกจากนี้สถานการณ์โควิด- 19 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของผู้ผลิตโภคและธุรกิจเศรษฐกิจและสังคมและดิจิทัลเข้าสู่เร็วยิ่งขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บิ๊กธุรกิจกลุ่มเพื่อนชุมชนลุยพัฒนาอีอีซี
บทความถัดไปรัฐสภาไทย ร่วมประชุมWHO ร่วมแลกเปลี่ยนออนไลน์ นิวนอร์มอลความปลอดภัยถนน