หอการค้าไทย-จีน มั่นใจ ศก.ไทยฟื้นปี 64 โตเกิน 2.5% ลุ้นเปิด ปท. คนจีนพร้อมมาทันที

หอไทย-จีน เชื่อมั่น ศก.ไทยฟื้น ปี 64 โตเกิน 2.5% ชี้ชาวจีนลุ้นเปิดประเทศพร้อมมาไทยทันทีเมื่อโควิดคลี่คลาย เกาะติดปัญหาการเมือง

นายณรงศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของสมาชิกหอการค้าไทยจีนกว่า 60 สมาคม จำนวน 458 คน ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2564 พบว่า สภาวะเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจีนในไตรมาส 1/2564 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 พบว่าร้อยละ 61.5 ของผู้ตอบคำถามมีความมั่นใจว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจีนจะเติบโตขึ้น และถึงระดับเติบโตขึ้นมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ข่าวที่เศรษฐกิจจีนเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ประกอบกับจีนสามารถควบคุมสถานการณ์โรคระบาดใหม่ โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แนวโน้มดังกล่าวเป็นอานิสงส์ให้มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกและนำเข้าระหว่างไทยกับจีนเริ่มฟื้นตัว และอีกเกือบร้อยละ 50 ของผู้ถูกสำรวจยังคาดว่าการลงทุนจากประเทศจีนในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และแนวโน้มนักท่องเที่ยวจากจีนน่าจะเริ่มกลับมายังประเทศไทยกล่าวได้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนั้นน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยพลิกฟื้นได้ ในไตรมาส 1/2564

สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทยโดยรวมนั้น ร้อยละ 43 ของผู้ให้ ข้อมูล มีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นในไตรมาสแรกของปีหน้า ขณะร้อยละ 29 คาดว่าเศรษฐกิจไทยยังทรงอยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาส 4/2563 หากพิจารณารายภาคธุรกิจแล้ว พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร บริการโลจิสติกส์ บริการสุขภาพ และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นภาคธุรกิจที่ได้รับความมั่นใจว่า จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี 2564 ในขณะที่ความท้าทายอยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่ และอุตสาหกรรมการผลิต ยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

อีกทั้งร้อยละ 46.7 ของผู้ให้ข้อมูล ยังคาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีแนวโน้มที่ดี ขณะที่ร้อยละ 28.8 ของผู้ให้ข้อมูลคิดว่าดัชนียังทรงในระดับเดียวกับไตรมาส 4/2563 ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ร้อยละ 70 ของผู้ให้ข้อมูลคาดว่าถ้าเงินบาทจะทรงตัวหรือมีค่าแข็งขึ้นในไตรมาสแรกของปีหน้าเมื่อเทียบกับไตรมาสปัจจุบัน ทำให้ผู้ค้ากับต่างประเทศต้องเตรียมรับสถานการณ์ความเสี่ยงนี้ให้ดี

ในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ ได้มีการสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ต่อเนื่องจากข่าวล่าสุดที่มีการค้นพบวัคซีนสำหรับโรคระบาดใหม่ โควิด-19 ร้อยละ 70 ของผู้ตอบคำถาม เห็นว่าเศรษฐกิจไทยใช้เวลากว่า 6 เดือน ในการที่จะพลิกฟื้นแม้ว่า จะมีการค้นพบวัคซีนแล้ว ส่วนปัจจัยที่สำคัญลำดับแรกที่จะทำให้นักธุรกิจไทยมีความมั่นใจในการลงทุน คือ สถานการณ์การเมืองที่ผ่อนคลายและสามารถหาทางออกร่วมกันได้ และการออกนโยบายผ่อนปรนให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นปัจจัยสำคัญรองลงมา ในมิติการต่างประเทศผลของการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกา ที่แนวโน้มที่จะทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนผ่อนคลายลง โดยร้อยละ 70 ของผู้ถูกสำรวจ มีความเห็นว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในครึ่งปีแรกของ 2564 เนื่องจากเป็นการสำรวจในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ และจากการสอบถามเพื่อประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ร้อยละ 44.1 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 2.5 ในขณะที่ร้อยละ 41.3 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตขึ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 “

“นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวจากจีนจะเริ่มกลับมาไทยอีกครั้ง จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยพลิกฟื้นได้ไตรมาสแรกปีหน้าเป็นต้นไป สอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่คาดการณเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะกลับมาฟื้นตัวร้อยละ 5.2 ส่วนเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้อยละ 8.2 และเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.0 ซี่งสมาคมไทย-จีน เห็นว่าเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาสแรกปีหน้าจะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5-3.5 แรงขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทอนิกส์ สินค้าเกษตร บริการโลจิสติกส์ บริการสุขภาพ และสินค้าเกษตรแปรรูป และเห็นว่าเศรษฐกิจไทยอาจต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น แม้มีการค้นพบวัคซีนแล้วก็ตาม ส่วนปัจจัยอื่นที่ต้องติดตาม คือ นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ อาจผ่อนคลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ และจีนลง จะทำให้บรรยากาศการค้าทั่วโลกดีขึ้น รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองไทย และมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ” นายณรงศักดิ์กล่าว

นายณรงศักดิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 รวม 64,763 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.89 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย โดยไทยส่งออกไปจีน 24,542 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.7 คิดเป็นร้อยละ 12.76 ของการส่งออกของไทย พร้อมกันนี้ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับสมาชิก หอการค้าไทย-จีน ได้มีการลงนามบันความเข้าใจระหว่างหอการค้าไทย-จีน กับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสารทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการเข้าถึงการบริการของธนาคารแห่งประเทศจีนทั่วโลก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จุรินทร์ เดินหน้าประกันรายได้ เกษตรกรมันสำปะหลัง ส่วนต่างสูงสุด 26,000 บาท คิกออฟ 1 ธ.ค.
บทความถัดไปอุตุฯ ออกประกาศฉบับ 5 เตือน ‘ภาคใต้’ ฝนตกหนัก-คลื่นลมแรง ถึง 4 ธ.ค.