‘แบงก์ชาติ’ แจงระบบระบบธนาคารหลายสีล่ม เหตุจ่ายบิล-ทำธุรกรรมสูง

‘แบงก์ชาติ’ แจงระบบระบบธนาคารหลายสีล่ม เหตุจ่ายบิล-ทำธุรกรรมสูง

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในกรณีที่ระบบโมบายล์แบงค์กิ้ง (mobile banking) ของบางธนาคารมีการหน่วงหรือช้ากว่าปกตินั้น จากการติดตาม พบว่า บางธนาคารมีการตอบกลับช้าหรือเข้าใช้งานไม่ได้เป็นช่วงๆ โดยส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทชำระบิลเรียกเก็บเงิน (Bill payment) และบางธนาคารมีรายการรอทยอยเข้าบัญชีในช่วงธุรกรรมสูง (Peak time)

ธปท. และธนาคารสมาชิกได้ร่วมกันติดตามการให้บริการและการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยให้ธนาคารที่ระบบช้าเร่งชี้แจงลูกค้า และให้มีช่องทางอื่นให้ลูกค้าใช้ทดแทน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon