ครม.เคาะ 1.75 แสนล.ให้บสย.ค้ำเอสเอ็มอี

ครม.เคาะ1.75แสนล.ค้ำเอสเอ็มอี บสย.ค้ำรายย่อยไม่เกิน5แสนบ. สูงสุดไม่เกิน100ล.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9(PGS9) และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4(Micro 4) โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.) วงเงินรวม 1.75 แสนล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้อย่างทั่วถึงและมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

“มาตรการนี้จะช่วยให้เอสเอ็มอี รายย่อย เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น มีสภาพคล่องที่เพียงพอและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป”นายอาคมกล่าว

นายอาคม กล่าวว่า รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 วงเงิน 150,000 ล้านบาท บสย.ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นไปตามที่ บสย. กำหนด โดยรัฐบาลจะรับภาระค่าธรรมเนียมปีละไม่เกิน 1.75% ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 42,500 ราย

รวมทั้งโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อรายย่อย Micro 4 วงเงิน 25,000 ล้านบาท บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 500,000 บาทรวมทุกสถาบันการเงิน ค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันไม่เกิน 1.5% ต่อปี โดยรัฐบาลจะรับภาระค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการรายย่อยปีละไม่เกิน 1.5% ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการรายย่อยได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ละลายไก่งวงแช่แข็งในสระว่ายน้ำ ?
บทความถัดไปนครสวรรค์-ราชบุรี ชิงเจ้าภาพเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 ‘ดร.ก้อง’ มองไกล ต่อยอดยูธโอลิมปิกเกมส์