วงเสวนาแก้ไขรธน. ชี้ก่อนปีใหม่เข้มข้นแน่ เปิด3แนวทางถึงศาล

“คำนูณ” เชื่อพิจารณารธน.ก่อนปีใหม่เข้มข้นแน่ หวังวาระ 3 เสร็จทันสมัยประชุมนี้ เผย 3 แนวทางถึงศาลรธน. ด้าน”ทวี”ยัน อยากให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ขณะที่”พนัส”เชื่อ หากมาจากปชช.โดยตรง ปราศจากอิทธิพลการเมืองแทรกแซง พร้อมกล้าอวดชาวโลกได้ว่าเป็นส.ส.ร.ที่เพอร์เฟ็กซ์สุด ส่วน”นิกร”เผย ควรร่างรธน.เพื่อให้เป็นที่รับได้ของปชช.

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. จัดเสวนาวิชาการ”สสร.ก้าวต่อไปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” โดยมีพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นายพนัส ทัศนียานนท์ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ร่วมเสวนา

นายคำนูณ กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 คือแก้วิธีการแก้ไข เรื่องนี้สลับซับซ้อนมากพอสมควร  แบ่งออกเป็น ก้อนแรก แก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 2560 จากที่แก้ยากมากให้แก้ง่ายขึ้น ซึ่งร่างของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความแตกต่างกันบางประการ ก้อนที่สอง คือ ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เหมือนกัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันกันตั้งแต่ที่มาของส.ส.ร. และ วิธีการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยหลังจากได้ร่างรัฐธรรมนูญจากส.ส.ร.ร่างของพรรคฝ่ายค้านบอกว่าไม่ต้องเอากลับมาให้รัฐสภา แต่ให้ไปทำประชามติเลย ถ้าร่างประชามติผ่านนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ร่างของพรรคร่วมรัฐบาล บอกว่าเมื่อส.ส.ร. ร่างเสร็จแล้ว ให้นำมาให้รัฐสภามีมติก่อน ถ้ามีมติเห็นชอบด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ไม่ต้องทำประชามติ แต่ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ไปทำประชามติก่อน ถ้าประชามติผ่านจึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ

การพิจารณาของกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ขณะนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียด เข้าใจว่าจะเข้มข้นขึ้นในการประชุมอีก 4 ครั้งก่อนสิ้นปีและหลังจากเสร็จกระบวนการในชั้นของกมธ.แล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงชุลมุนพอสมควร เพราะขณะนี้มีสมาชิกรัฐสภาขอแปรญัตติถึง 109 คน  และเมื่อจบการพิจารณาวาระ 2 มีข้อสังเกตใช้เสียงข้างมาก ไม่มีส.ว. 1 ใน 3 แล้ว เพราะฉะนั้นกมธ.พิจารณาออกมาอย่างไรอาจจะไม่เป็นตามกมธ.ได้  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา วาระ 2 เสร็จแล้วให้รอไว้  15 วัน  คาดหวังว่าวาระ 3 น่าจะเสร็จภายในสมัยประชุมนี้คือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

“แม้ผ่านวาระ 3 ก็ยังไม่จบ เพราะต้องไปทำประชามติ เนื่องจากการแก้ไขมาตรา 256 โดยหนึ่งในหกประเด็นสำคัญคือแก้ไขวิธีการแก้ไข ต้องไปทำประชามติ ซึ่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติคาดว่าจะเสร็จออกมาใกล้เคียงกันภายในสมัยประชุมนี้ ส่วนผลจะออกมาอย่างไร อย่าเพิ่งคาดการณ์ เพราะยังมีประเด็นที่โอกาสจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญมี 3 ทาง คือ 1.ไปถึงแล้ว โดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม กลุ่มไทยภักดี ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาไม่ทราบว่าศาลจะรับหรือไม่รับคำร้อง ถ้ารับจะมีผลอย่างไรหรือถ้าไม่รับจะมีผลอย่างไร  ทางที่ 2. ส.ส ส.ว จำนวนหนึ่ง ยื่นขอให้รัฐสภามีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาว่าสามารถพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่ และทางที่ 3.หากผ่านวาระ 3 แล้ว  1 ใน 10 ของส.ส ส.ว เข้าชื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญได้อีกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้ขัด 255 256 (8) หรือไม่ ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เขาจองกฐินไว้แล้วว่าส่งแน่ มันก็จะมีด่านของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน เพราะฉะนั้นแม้จะพิจารณาวาระ 3 เสร็จมันก็ยังมีอุปสรรคขวากหนามอยู่”นายคำนูณกล่าว

ขณะที่พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่คิดว่าจุดเปลี่ยนครั้งนี้ น่าจะเป็นเงื่อนไขของสังคมและสภาพที่ประชาชนรู้สึก วันนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งมองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นภัยของมวลมนุษย์ จึงได้ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขทั้งที่ประกาศใช้ไปได้ไม่ถึง 3 ปี เงื่อนไขประการหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญมากคือผู้นำ เงื่อนไขของเราคือมีผู้นำที่เป็นผู้ฉีกรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเงื่อนไขของยุคสมัย การตื่นรู้ของประชาชน สมัยก่อนการชุมนุมประท้วงเป็นการขับไล่ แต่การชุมนุมวันนี้เป็นการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อยากคืนอำนาจให้เจ้าของประชาธิปไตยเป็นผู้ร่าง แต่บนความโชคร้ายก็มีความโชคดี คนนอกสภาที่เห็นว่าภัยคุกคามคือรัฐธรรมนูญจึงออกมาเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไข โดยส.ส.ร.ของพรรคฝ่ายค้าน จำนวน 200 คนให้เลือกตั้งทั้งหมด ควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ มีบางคนไปว่าประชาชนว่าจะทำร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะไม่มีความรู้พอ แต่ถ้าจะแก้ปัญหาต่างๆควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

ด้านนายพนัส กล่าวว่า ขณะนี้ส.ส.ร. มี 2 โมเดลคือ ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอให้เข้าสู่การพิจารณาของกมธ. สิ่งที่ตนสนใจคือเผลอๆส.ส.ร.อาจจะไม่เกิด เพราะมีสมาชิกขอแปรญัตติกันถึง 109 คน ตนเชื่อว่าในจำนวน 109 คน ต้องมีจำนวนพอสมควรที่แปรญัตติเอาส.ส.ร.ออก แต่ที่ตนอยากให้เกิดคือมีบางคนที่เป็นส.ว.ด้วยซ้ำ แสดงความตั้งใจว่าจะแปรญัตติเอาส.ส.ร.โมเดลของไอลอว์เข้ามา ถ้าเป็นไปได้นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีส.ส.ร.ที่เลือกโดยตรงแล้วจะเป็นส.ส.ร.ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด เพราะการเลือกตั้งเป็นการเลือกโดยใช้ประเทศทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง อิทธิพลการเมืองแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ไม่สามารถมาอยู่เหนือได้ ผู้ที่จะมาเป็นส.ส.ร.คือผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศมาโดยสุจริตอย่างแท้จริง ถ้าผ่านไปได้เราจะได้ส.ส.ร.ที่สามารถคุยและอวดชาวโลกได้เลยว่าเป็นเป็นส.ส.ร.ที่เพอร์เฟ็กซ์ เพราะมาจากประชาชนอย่างแท้จริงและมีหลักประกันว่าปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลต่างๆ

นายนิกร กล่าวว่า ตนมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญหลายฉบับ ฉบับที่ใกล้ชิดมากที่สุดคือตอนเป็นส.ส.ปี 31 พอปี 35 เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญ ตนเคยอภิปรายว่ารู้สึกว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรส.ส.ทำอะไรไม่ได้เลย มันช้ำใจ แต่ขณะนี้มีวิกฤตรัฐธรรมนูญ เราสามารถได้ลงมติ ถือว่าโชคดีกว่าตนเมื่อสมัยปีนั้น ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย มีบทเฉพาะกาล 5 ปี รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนล็อคไว้แก้ไม่ได้เลย ส่วนตัวมีความหวังว่าจะต้องแก้ไขใน 5 ปี ใจตนอยากให้รัฐธรรมนูญแก้ได้ เพราะถ้าแก้ไม่ได้ประเทศจะพัง เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญและถูกฉีกอีก ถ้าแก้ไขอย่าเอาวุฒิสภา 84 คน มาบล็อกคน 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้งเลย อย่าใช้กลไกแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการตั้งกมธ.ขึ้นมาแล้ว ตนเชื่อว่ารัฐธรรมนูญแก้ได้ และยังได้ของแถมเป็นส.ส.ร.มารื้อรัฐธรรมนูญที่มาจากทหาร มาทำรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญที่รับได้ เพียงแค่นี้ตนพอใจแล้ว ตนเชื่อว่าขณะนี้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ได้แล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ แจ้งความเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดโพสต์เฟซด่า
บทความถัดไปฉลองจัดหนัก! คุณแม่สุดปลื้มจ้างลิเกแก้บน หลังลูกชายสอบติดได้รับราชการ