ครม.ไฟเขียวปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะล้าน

ครม.ไฟเขียวปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะล้าน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มีมติอนุมัติให้เมืองพัทยา เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้านเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จาก “ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางขึ้น-ลงเรือ บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน” เป็น “การติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำสำเร็จรูปจำนวน 3 แห่ง บนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี”

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เนื่องจากในการประชุมการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการพิจารณาแบบแปลนก่อสร้างท่าเทียบเรือ ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ออกแบบไว้ โดยแบบแปลนดังกล่าวได้รับคำทักท้วง จากผู้เชี่ยวชาญของกรมเจ้าท่าในประเด็นเรื่องสะพานท่าเทียบเรือเดิมที่จะไม่ทุบโครงสร้างสะพานทิ้ง โดยมีลักษณะโครงสร้างที่กีดขวางทิศทางการไหลของกระแสน้ำ ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวง เป็นผลให้เมืองพัทยาต้องปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้อง ก่อนยื่นขออนุมัติรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เมืองพัทยาไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงท่าเรือหน้าบ้านได้และหากรอให้โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันสิ้นปีงบประมาณ2563

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เมืองพัทยาจึงได้พิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนลำดับรองลงมาที่จะต้องดำเนินการรวม 3 โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานและผลผลิตของโครงการเดิม วงเงิน 127.50 ล้านบาท ดังนี้ 1.ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารปรับระดับบริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านแบบติดตั้งทุ่นลอยน้ำ ใช้งบประมาณ 38.02 ล้านบาท 2.ปรับปรุงสะพานของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านแบบติดตั้งท่าเรือลอยน้ำ ใช้งบประมาณ 41.48 ล้านบาท และ 3 .ปรับปรุงท่าเทียบเรือปรับระดับหาดแสมแบบติดตั้งทุ่นลอยน้ำใช้งบประมาณ 48 ล้านบาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image