“ซีพีเอฟ” คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs

“ซีพีเอฟ” คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทย 42 บริษัท ที่ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรตลาดทุนในอาเซียน 6 ประเทศ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

“การได้รับรางวัลนี้เป็นสิ่งหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเราเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่รักษาไว้ซึ่งดุลยภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน”นายประสิทธิ์กล่าว

นายประสิทธิ์กล่าวว่า โครงการ ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ปี 2562 นี้เป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลปี 2561 โดยรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ได้ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image