“มนัญญา” เปิดตลาดกะเหรี่ยง บ้านอีมาดอีทราย จ.อุทัยธานี หนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง

“มนัญญา” เปิดตลาดกะเหรี่ยง บ้านอีมาดอีทราย จ.อุทัยธานี หนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง หวังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตลาดกะเหรี่ยงและแปลงไม้ดอกไม้ประดับ บ้านอีมาดอีทราย ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ว่า จ.อุทัยธานี ได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง หมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างจังหวัดที่เดินทางมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาไม่น้อยกว่า 80,000 คน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท/ปี

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า กิจกรรมเปิดตลาดฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัด ตลอดจนชาวต่างชาติ ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการเปิดตลาดและแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนการออกบูธนิทรรศการจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับจ.อุทัยธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตลาดกะเหรี่ยงและแปลงไม้ดอกไม้ประดับ บ้านอีมาดอีทราย อยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างงานสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชนที่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดและชุมชน โดยตำบลแก่นมะกรูด มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 2 แห่ง คือ 1.แหล่งท่องเที่ยวไม้ดอกเมืองหนาว บริเวณสภาตำบลแก่นมะกรูด หมู่ 1 บ้านใต้ และ 2.แหล่งท่องเที่ยวไม้ดอกไม้ประดับ และพืชเมืองหนาว บริเวณพื้นที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย หมู่ 4 บ้านอีมาด-อีทราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image