บขส.ยกระดับป้องกันโควิด เข้ม รถโดยสาร-รถตู้-สถานีขนส่งฯ

บขส. ยกระดับป้องกันโควิด เข้ม รถโดยสาร-รถตู้-สถานีขนส่งฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 63-3 ม.ค.64 นั้น บขส.ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และได้ดำเนินการยกระดับมาตรการเข้มข้นสูงสุดในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นายสถานีเดินรถทุกแห่งทั่วประเทศ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวด ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย)

นายมาโนชกล่าวว่า โดยเฉพาะที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร, เอกมัย,ปิ่นเกล้า) หรือสถานีรถตู้ ซึ่งปัจจุบันมีรถตู้โดยสารวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.ของทุกวัน เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 เที่ยว งดขายตั๋วโดยสารให้แรงงานต่างชาติโดยเด็ดขาด และให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในภายในสถานีขนส่งฯ

ทั้งนี้ บขส.มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดพื้นอาคาร เก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ห้องสุขา รถเข็น และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น

2.ติดตั้งจุดให้บริการ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ภายในสถานี และที่ทำการของ บขส.ทุกแห่ง พร้อมกำชับพนักงาน บขส. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่

3.จัดเจ้าหน้าที่ สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอด 24 ชม. หากพบผู้มีอาการผิดปกติให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกหลักอนามัย และเน้นย้ำให้พนักงาน บขส. ทุกคน ต้องหมั่นตรวจสุขภาพตนเองอยู่เสมอ หากพบมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชา และพบแพทย์ทันที

4.มีการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการรถร่วมฯ และ รถตู้โดยสาร ให้ช่วยกันดูแลทำความสะอาดรถโดยสาร และดูแลสุขอนามัยของพนักงานประจำรถ

5.มีการรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ต่อกระทรวงคมนาคม เป็นประจำทุกวัน

6.ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

อย่างไรก็ดี หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon