‘ไบโอไทย’ ชี้เกษตรกรมีรายได้จากกล้วยหอม เพียง 50 สต. จากราคาตลาด 9 บาท

‘ไบโอไทย’ ชี้เกษตรกรมีรายได้จากกล้วยหอม เพียง 50 สต. จากราคาตลาด 9 บาท

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม มูลนิธิชีววิถี หรือ “ไบโอไทย” ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก ถึงกรณีราคากล้วยหอม ที่มีราคาสูง แต่เกษตรกรได้รายได้น้อย โดยว่า

“ขณะที่คนไทยซื้อกล้วยหอมราคาใบละ 9 บาทจากร้านสะดวกซื้อ ทราบหรือไม่ว่า รายได้สุทธิที่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจะได้รับนั้นอยู่ที่เฉลี่ยใบละ 50 สตางค์เท่านั้น !

ไบโอไทยใช้งานศึกษาของนักวิชาการ จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อคำนวณรายได้และต้นทุนของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมในจังหวัดภาคกลางแห่งหนึ่ง พบว่าเกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเพียง 50 สตางค์ต่อกล้วยหอม 1 ใบ (ขนาดมาตรฐานใบละ 120 กรัม) หลังจากหักต้นทุนการผลิตแล้ว

ต้นทุนการปลูกกล้วยหอมเป็นต้นทุนคงที่ (ค่าเช่าที่ดิน และค่าเสื่อมสินทรัพย์) ประมาณ 24% และต้นทุนผันแปร (พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าแรง ฯลฯ) ประมาณ 76%

Advertisement

โดยต้นทุนผันแปรที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32% ของต้นทุนผันแปรทั้งหมด (ซึ่งงานศึกษาดังกล่าวมิได้ระบุชัดว่าเกษตรกรมีข้อผูกพันต้องซื้อจากเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของค้าปลีกค้าส่งหรือไม่)

อาหารราคาแพงที่ผู้บริโภคจ่าย ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมแต่ประการใด”

Advertisement

ทั้งนี้ ยังได้ระบุด้วยว่า สหรัฐอเมริกา ขายกล้วยหอมในห้างสรรพสินค้า 6 บาท เทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ 1,740 บาท ขณะที่สหราชอาณาจักร กล้วยหอม 1 ใบ ราคา 11 บาท กับค่าแรงขั้นต่ำ 2,750 บาท ต่อวัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image