‘โตโยต้าลีสซิ่ง’เปิดบริการ สินเชื่อออนไลน์รายแรก

‘โตโยต้าลีสซิ่ง’เปิดบริการ สินเชื่อออนไลน์รายแรก

‘โตโยต้าลีสซิ่ง’เปิดบริการ สินเชื่อออนไลน์รายแรก

รายงานข่าวจาก บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT) แจ้งว่า โตโยต้า ลีสซิ่ง ร่วมกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร), บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (THPA) ร่วมเปิดตัวบริการขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น TLT Simply (ทีแอลที ซิมพลี) เป็นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแบบออนไลน์ที่จะอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ลูกค้า โตโยต้า ลีสซิ่ง เข้าถึงบริการสินเชื่อรถยนต์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถติดตามผลการสมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการยังมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเครดิตจะมีความปลอดภัย ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID Platform (เอ็นดีไอดี แพลตฟอร์ม) เป็นการขอข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ชื่นกมล บุปผาคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า โตโยต้า ลีสซิ่ง เป็นบริษัทลีสซิ่งเจ้าแรกในประเทศไทยที่ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูลส่วนตัว, อัพโหลดเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ, ติดตามผลการขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น รวมถึงลูกค้าสามารถให้ความยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลยืนยันตัวตนและข้อมูลเครดิตผ่านระบบได้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ TLT แก่ลูกค้า ลดความยุ่งยากทั้งขั้นตอนและเอกสาร ทำให้ลูกค้าทราบผลสินเชื่อได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายจากภาครัฐ ยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาคธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยในสังคมยุคดิจิทัล

ในช่วงแรก โตโยต้า ลีสซิ่ง เริ่มให้บริการขอสินเชื่อรถยนต์ออนไลน์กับกลุ่มลูกค้าเก่าและปัจจุบันของบริษัท และมีแผนจะขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั่วไปในอนาคต และสำหรับการให้บริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลผ่าน NDID Platform ในช่วงแรกการให้บริการนี้ยังเป็นการให้บริการในวงจำกัดบน BOT Regulatory Sandbox บีโอที เรกูลาทอรี่ แซนด์บ็อกซ์) เท่านั้น

Advertisement

สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า การร่วมมือกันของสี่หน่วยงานในครั้งนี้ ทำให้การขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านระบบดิจิทัลมีความสมบูรณ์แบบทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เมื่อลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่นของ TLT และได้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID Platform แล้ว เครดิตบูโรสามารถเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้กับ TLT ได้ทันที ที่ผ่านมา เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID กล่าวว่า ก้าวแรกของความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมดิจิทัลนั้น คือความมั่นใจว่าบุคคลที่ทำธุรกรรมนั้นคือบุคคลนั้นอย่างแท้จริง NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมดิจิทัล และสามารถนำไปต่อยอดไปสู่ขั้นตอนอื่นๆ NDID Platform มีความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เนื่องจากดำเนินงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน อีกทั้งเรายังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในหลายภาคส่วนในการให้บริการ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งหมดนี้จะส่งเสริมและรองรับการเติบโตของการทำธุรกรรมดิจิทัลของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

วิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย หรือ Thai Hire-Purchase Association (THPA) ได้กล่าวว่า เมื่อปลายปี 2562 ทางสมาคมได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศจีน ทำให้ได้เห็นการใช้เทคโนโลยีในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กอปรกับการได้ไปร่วมงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการให้บริการของ NDID ขยายการให้บริการยืนยันตัวตนข้ามหน่วยงาน สมาคมตระหนักถึงรูปแบบใหม่ของการให้สินเชื่อเช่าซื้อแบบออนไลน์นั้น มาเร็วกว่าที่คาดไว้และจะเป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสมาคมจึงได้ร่วมกับ NCB และ NDID ในการวางไทม์ไลน์ และสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อให้สมาชิกสมาคมทั้งธนาคาร, บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มบริษัทรถยนต์ (Captive) และ นอนแบงก์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการให้สินเชื่อเช่าซื้อออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการให้สินเชื่อเช่าซื้อให้ทันสมัยและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

Advertisement

สมาคมคาดหวังจะสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมที่มีศักยภาพเพียงพอเข้าสู่ระบบสินเชื่อเช่าซื้อออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image