รฟท.ประกาศงดเดินรถท่องเที่ยว 12 ขบวน เชิงพาณิชย์ 30 ขบวน ทั้งเหนือ อีสาน ใต้

รฟท.ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว และขบวนรถเชิงพาณิชย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยสามารถคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยว จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ ศบค.เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ ศบค.ที่ต้องการให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย

ขบวนรถท่องเที่ยวที่งดเดิน (จำนวน 12 ขบวน)

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 997/998 กรุงเทพฯ-พลูตาหลวง-กรุงเทพฯ
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพฯ-น้ำตก-กรุงเทพฯ
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพฯ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพฯ
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 915/916 กาญจนบุรี-น้ำตก-กาญจนบุรี
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 921/926 กรุงเทพฯ-โคกสลุง-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 923/928 กรุงเทพฯ-โคกสลุง-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ (เที่ยว 2)

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่งดเดินในเส้นทางสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ (รวมทั้งสิ้น 30 ขบวน) ได้แก่

สายเหนือ (8 ขบวน)

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 (อุตราวิถี) กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ขบวนรถด่วนที่ 51/52 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ขบวนรถเร็วที่ 107/108 กรุงเทพฯ-เด่นชัย-กรุงเทพฯ
ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

สายอีสาน (12 ขบวน)

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 (อีสานวัตนา) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 (อีสานมรรคา) กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ
ขบวนรถด่วนที่ 71/72 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ
ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ
ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ
ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ

สายใต้ (10 ขบวน)

ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (ทักษิณารัถย์) กรุงเทพฯ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพฯ
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39/40 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ
ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพฯ-ตรัง-กรุงเทพฯ
ขบวนรถเร็วที่ 175/176 ชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก-ชุมทางหาดใหญ่

โดยผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ นอกจากนี้ การรถไฟฯ มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง ดังนี้

1.ประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สูงสุด
ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร โดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร

2.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองผ่านช่องทางต่างๆ โดยเน้นย้ำให้มีการทำความสะอาดสถานีรถไฟ ขบวนรถโดยสาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์สม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขบวนรถโดยสารทั้งสถานีต้นทางและปลายทางทุกครั้ง

3.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น โดยทำความสะอาดรอบใหญ่ หรือ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขาทุก 3 วัน รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันทุก 1 ชั่วโมง

4.ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้ง ที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ทั้งบริเวณสถานีรถไฟ หรือบนขบวนรถ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 0-2537-9198 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เริ่มแล้ว! เรียนออนไลน์หน้า ศธ. ครูวิโรจน์ติวเข้ม กม. แจกสมุดปากกาจดเล็กเชอร์
บทความถัดไปรู้ยัง! บิวตี้ เบลนด์ เปิดเทรนด์สีผมมาแรงปีฉลู