ผู้เลี้ยงสุกรไทยปลื้มนากยกฯ-พณ.-กษ.ช่วยรับมือโรค “ASF” ฝ่าวิกฤต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จัดงานขอบคุณและเป็นกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในสุกร ทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ผนึกกำลังป้องกันโรค ASF ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศไทยยังคงสถานะปลอดการระบาด

ทั้งนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทเกษตรครบวงจรที่สนับสนุนเงินทุนสำหรับทุกกิจกรรมในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ASF ในสุกร นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ

นายสุรชัยเปิดเผยว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเกษตรปศุสัตว์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย สร้างอุปสงค์ให้กับห่วงโซ่ต่อเนื่องที่ในกลุ่มของผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชอาหารสัตว์ของ รวมถึงได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมแล้วกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2563 การเลี้ยงสุกรของไทยมีผลผลิตประมาณ 22 ล้านตัว มีระบบฟาร์มมาตรฐาน หรือ GAP(Good Agricultural Practices) หรือ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี” สำหรับฟาร์มเชิงพาณิชย์ และมาตรฐานฟาร์มรายย่อย หรือ GFM (GOOD FARMING MANAGEMENT) หรือ “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มสุกรครบวงจรและเกษตรกรรายย่อยทั้งประเทศร่วม 200,000 ฟาร์ม ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศชาติโดยรวม

นายสุรชัยกล่าวว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรค ASF ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยยังคงปลอดการระบาดของโรค ASF ในสุกร นอกเหนือจากการสร้างความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้บริโภคในประเทศแล้ว ยังสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ ทำให้สินค้าจากสุกร ทั้งสุกรพันธุ์ สุกรขุนมีชีวิต เนื้อสุกรชำแหละ มียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน ที่ทุกฝ่ายยังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติภารกิจอันหนักนี้กันต่อไป

“หลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูขาดทุนมาหลายปี และยังมีโรคระบาดที่ต้องเพิ่มต้นทุนในการป้องกัน การที่ภาครัฐมีความเข้าใจกลไกตลาด ร่วมกันป้องกันโรค ทำให้ราคาหมูประเทศไทยยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก อีกทั้งประเทศไทยมีทางเลือกวัตถุดิบทางอาหารให้กับผู้บริโภคในประเทศมากมาย ดังนั้น การนำพาเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูฝ่าวิกฤต จึงนับว่าเป็นความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการฝ่าฟันให้รอดพ้นวิกฤต ที่มีความผันผวนอย่างมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงปีนี้”นายสุรชัยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon