หนี้ครัวเรือนพุ่งสุดรอบ 12 ปี ‘ม.หอการค้า’ จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้น ศก.-คุมโควิด-เยียวยาอาชีพอิสระ

หนี้ครัวเรือนพุ่งสุดรอบ 12 ปี ‘ม.หอการค้า’ จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้น ศก.-คุมโควิด-เยียวยาอาชีพอิสระ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยว่า สำหรับสถานภาพหนี้ครัวเรือนปี 2563 และแนวโน้ม จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 1 ตัวอย่าง พบว่าจำนวนหนี้เฉลี่ยของครัวเรือนและการผ่อนชำระในปี 2563 มีสูงถึง 483,950 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งขยายตัวสูงถึง 42.3% โดยปัจจัยที่ทำให้ก่อหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ขาดรายได้เนื่องจากถูกออกจากงาน และรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งหอการค้าไทยประเมินการสำรวจกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว พบว่ายังเป็นการก่อหนี้ใหม่สูงมากกว่า 70% เป็นผลมาจากการเกิดโรคโควิด -19 เศรษฐกิจไม่ดี และมีหนี้เพิ่มเยอะขึ้น

“หอการค้าฯ มีความเป็นห่วงในปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยหนี้ครัวเรือนที่มีอยู่ 4.8 แสนบาทต่อครัวเรือนนั้น ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 12 ปี นับจากปี 2552 และยังขยายตัวสูงถึง 42% ซึ่งในปีอื่นไม่เคยสูงเช่นนี้มาก่อน แม้ว่าหอการค้าฯ จะห่วงภาวะหนี้ครัวเรือน แต่ยังเชื่อว่าจะสามารถคุมได้เนื่องจากหนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้ที่อยู่ในระบบ” นายธนวรรธน์กล่าว

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาชำระหนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจไม่ดี สูงถึง 72.1% รองลงมาคือ ค่าครองชีพไม่สอดคล้องกับรายได้ 59.4% รายได้ที่รับลดลง 54.8% และการแพร่ระบาดของโควิด-19 สูงถึง 55% ทั้งนี้ การก่อหนี้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น แม้ว่าส่วนใหญ่กว่า 70% จะเป็นหนี้ก้อนใหม่ แต่ยังพบว่าหนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้ในระบบ มีสัดส่วนอยู่ที่ 75.3% ขณะที่หนี้นอกระบบ มีสัดส่วนอยู่ที่ 24.7%

“สิ่งที่รัฐบาลควรเข้ามาทำการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชน คือ การวางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่เอกชนเสนอแนะ รวมทั้งควรเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งหากมีความจำเป็นเร่งด่วน รัฐบาลต้องเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการชำระหนี้ และมีการก่อหนี้ครัวเรือนสูง” นายธนวรรธน์กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image