ขสมก.เข้มมาตรการป้องกันโควิด ขอผู้โดยสารเว้นระยะห่างบน ‘รถเมล์’ นั่งเบาะที่กำหนด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ได้มีการเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจำทาง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการนั่งบนเบาะที่กำหนด และยืนเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) และสถานศึกษาหลายแห่งได้มีการหยุดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.มีจำนวนลดลงประมาณ 40% ซึ่ง ขสมก.ได้บริหารจัดการเดินรถ โดยมีการปรับเปลี่ยนจำนวนรถออกวิ่งให้มีความสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการในปัจจุบันของแต่ละเส้นทาง

นายสุระชัยกล่าวว่า ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ขสมก.ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานประจำรถ การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ภายในรถโดยสาร ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้ ขสมก.ได้มีการเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจำทาง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการนั่งบนเบาะที่กำหนด และยืนเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ซึ่งมาตรการดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้


ด้านพนักงานประจำรถ

1.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร หากตรวจพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2.กำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร
3.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ รอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป กรณีมีผู้ใช้บริการบนรถมากพอสมควร

ด้านรถโดยสารประจำทาง

1.เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทำความสะอาดผ้าม่าน
2.ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือบริเวณประตูทางขึ้น
3.กำหนดจุดนั่ง (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และจุดยืนภายในรถโดยสาร
4.ติดตั้ง QR Code แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้างภายในรถโดยสาร สำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อใช้บริการรถโดยสารคันเดียว และเวลาเดียวกันกับผู้ใช้บริการ จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ว่าผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์
5.ติดตั้ง QR Code แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” บริเวณผนังด้านข้างภายในรถโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว


ด้านผู้ใช้บริการ

1.ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการรถโดยสาร
2.ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ติดตั้งบริเวณประตูทางขึ้น
3.เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกน QR Code แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” บนรถโดยสาร เพื่อเช็กอินเมื่อขึ้นรถ และเช็กเอาต์ก่อนลงจากรถ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก.ทุกประเภท ควรลงทะเบียนบัตรที่ www.bmta.co.th เพื่อให้บัตรดังกล่าวสามารถเช็กอิน-เช็กเอาต์โดยอัตโนมัติ เมื่อนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาแตะที่เครื่อง EDC เพื่อชำระค่าโดยสาร
4.เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.ควรนั่งบนเบาะที่กำหนด (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และยืนบนจุดที่กำหนด หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร กรณีมีผู้ใช้บริการบนรถมากพอสมควร ควรรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป
6.ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด
7.ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโมบายแบงกิ้ง เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่อาจเป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพทั้งหมดจาก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon