เยียวยาโควิด!! เด็กยากจนพิเศษ ได้เงินอุดหนุนเพิ่ม 1,500-6,100 บาท

เยียวยาโควิด!! เด็กยากจนพิเศษ ได้เงินอุดหนุนเพิ่ม 1,500-6,100 บาท

วันที่ 14 ม.ค. เพจ “สายด่วน 1300 พม.” ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ พม.ได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เรื่องเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ม.ปลาย-อาชีวะ รับเงินเพิ่มสูงสุด 9,100 บาท/ปี

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค) โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้ลดลงและเกิดการว่างงาน

ประกอบกับผลวิเคราะห์จากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ มีข้อเสนอว่า อัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ

ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกัน และป้องกันความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาของประชากรกลุ่มนี้ในระยะยาว

สำหรับอัตราเงินอุดหนุนใหม่มีดังนี้คือ
1. ระดับอนุบาล อัตราเดิม 4,000 บาทต่อปียังคงจ่ายเท่าเดิม
2. ระดับประถมศึกษา อัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 5,100 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 2,100 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 4,500 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 1,500 บาท
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา อัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 9,100 บาท เพิ่มขึ้น 6,100 บาท

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทร.แจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ เรื่อง…

โพสต์โดย สายด่วน 1300 พม. เมื่อ วันพุธที่ 13 มกราคม 2021

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon