ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เกิน 500ล้านบ. ชงบอร์ดไฟเขียว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎทรวงหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เกิน 500ล.ชงบอร์ดไฟเขียว

เมื่อวันที่ 14 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2564 ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ โดย ที่มาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 บัญญัติให้การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุจากบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีราคาที่ราชพัสดุเกินกว่าห้าร้อยล้านบาท

Advertisment

และมูลค่าโครงการที่มีการจัดหาประโยชน์ในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

Advertisement

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image