“สุริยะ”เปิดรายชื่ออุตฯอานิสงส์เวิร์คฟอร์มโฮม

“สุริยะ”เปิดรายชื่ออุตฯอานิสงส์เวิร์คฟอร์มโฮม จ่ออกมาตรการพยุงเอสเอ็มอีสัปดาห์นี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ประเมินอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 รอบใหม่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ อุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์และผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้มีการแพร่ระบาดโควิด-19 คาดว่า เพิ่มขึ้น 1-4% เทียบกับปีก่อน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อาทิ เนื้อไก่แช่แข็งและแช่เย็น ผักผลไม้แช่แข็ง ผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ได้แก่ ตู้เย็น ไมโครเวฟ รวมทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วงจรรวมและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เนื่องจากนโยบายการทำงานที่บ้าน

นายสุริยะ กล่าวว่า นอกจากนี้อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และอุตสาหกรรมถุงมือยาง คาดว่า จะผลิตเพิ่มขึ้น 5-10% เนื่องจากยังคงมีความต้องการใช้ทางการแพทย์และในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและการส่งออกเนื่องจากความจำเป็นในการอุปโภคและบริโภค และความกังวลของระยะเวลาการระบาด ส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก และมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 0.5-1% ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้างจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

นายสุริยะ กล่าวว่า อุตสาหกรรมที่คาดว่าการผลิตขยายตัว 0.5-3% ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่น เริ่มกลับมาฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และกลุ่มน้ำมันเตาขยายตัวจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้น และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก คาดว่า การผลิตจะหดตัว10.0-15% ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันเครื่องบินยังคงมีข้อจำกัดจากการเดินทางทางอากาศ

นายสุริยะ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอี ดี แบงก์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 รอบใหม่ คาดว่าสัปดาห์นี้ ธพว.จะออกมาตรการอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือต่อไป

น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมน้อยที่สุด เนื่องจากแพร่ระบาดรอบใหม่อาจสร้างผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับการเกิดระบาดในรอบแรก อาทิ ขาดวัตถุดิบ ชิ้นส่วนนำเข้าขาดสภาพคล่องทางการเงิน ภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการบางส่วนมีการเตรียมความพร้อม วางแผนทางการเงินและการผลิตไว้บ้างแล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon