เคาะแล้ว! ครม.ไฟเขียว ‘เราชนะ’ ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

เคาะแล้ว! ครม.ไฟเขียว ‘เราชนะ’ ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ‘เราชนะ’ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดจากไวรัสโควิดระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด คนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทต่อคน สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาตระลอกใหม่ของโควิด-19

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน จํานวน 31.1 ล้านคน

ผู้มีสิทธิ :

1.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

2.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

5.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน จํานวน 31.1 ล้านคน

1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จํานวนไม่เกิน 10,127,587 คน คนละ 3,200 บาท รวมจํานวน 31,408.2784 ล้านบาท

2.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาท/ปี ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จํานวนไม่เกิน 3,610,436 คน คนละ 3,300 บาท รวมจํานวน 11,914.4388 ล้านบาท

3.ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกันสําเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 ม.ค.64 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล จํานวน 17,361,977 คน คนละ 3,500 บาท/เดือน รวมจํานวน 121,533.8390 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 31,100,000 คน วงเงินรวม 210,179.2734 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือน มกราคม-พฤษภาคม 2564 กรอบวงเงินโครงการ : 210,200 ล้านบาท

รูปแบบการใช้จ่ายเงิน : ไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนําไปใช้ผ่านระบบเพื่อชําระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่างๆ แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วิรัช’ เผยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติ ชี้วันเวลาการอภิปรายต้องคุยอีกครั้ง
บทความถัดไป21 ปธ.กมธ.ลงมติคว่ำร่าง พ.ร.บ.พรรคก้าวไกล ชี้เกี่ยวกับการเงิน ต้องส่งให้นายกฯพิจารณา