กรมทางหลวง เดินหน้าผุดเกาะกลาง-ขยายไหล่ทาง ถนนช่วงปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ป้องกันอุบัติเหตุ

กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 108 ตอนปากทางท่าลี่ – สะพานแม่กลาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ – สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.60+780 – กม.62+300 ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร พื้นที่ตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ – สะพานแม่กลาง เป็นเส้นทางหลักที่สำคัญระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นเส้นทางสายหลักในการคมนาคมขนส่ง ทั้งด้านการเกษตร และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเริ่มมีความคับแคบ เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับไม่มีอุปกรณ์กั้นแบ่งทิศทางจราจร ทำให้มีการตัดกระแสจราจรกันไปมา ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น สภาพผิวทางปัจจุบันเป็นพื้นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร เขตทางกว้างข้างละ 20 เมตร มีปริมาณจราจรอยู่ที่ 9,253 คัน/วัน และมีสัดส่วนรถบรรทุกอยู่ที่ 1,804 คัน/วัน แต่ไม่มีเกาะกลางทางหลวง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เป็นประจำ

กรมทางหลวงจึงเห็นความสำคัญของการปรับปรุงเส้นทางสายดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำการก่อสร้างเกาะกลางและทำการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเพิ่มความกว้างไหล่ทางจากเดิมข้างละ 50 ซม. เป็นข้างละ 3 เมตร มีเกาะกลางแบบยกกว้าง 5.1 เมตร ระบบระบายน้ำสองข้างทาง มีจุดกลับรถจำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ ทั้งนี้จากการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ปรากฏว่า เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว คาดว่าการก่อสร้างปรับปรุงดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

อนึ่ง กรมทางหลวงได้จัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ทันการณ์ และทั่วถึง รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและทำให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เดินหน้าชน : เลิกดัดจริตได้แล้ว โดย โกนจา
บทความถัดไป‘รองหน.พรรคกล้า’ ยกคำพูด ‘ไบเดน’ เตือนสติคนไทย ยิ่งเกลียดชัง-ไม่เปิดใจฟังกัน ประเทศยิ่งพัง