‘ตลาดหลักทรัพย์ฯ’ ช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมให้บริษัทจดทะเบียน

‘ตลาดหลักทรัพย์ฯช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมให้บริษัทจดทะเบียน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย ซึ่งปีที่ผ่านมา บจ. มีการเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ล่าสุดกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย บจ. รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทัรพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(IFF) ในปี 2564 โดยบจ. สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.setlink.set.or.th และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่SET-LINK@set.or.th

นายภากร กล่าวต่อว่า รายละเอียดการช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 รายการ ได้แก่ 1.ขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมรายปี คือ การลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (TSD Annual Registrar Fee) 10% สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ mai และการลดค่าธรรมเนียม บจ. รายปีสูงสุด 20% ไม่เกิน 200,000 บาท ให้แก่ บจ. ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day และ 2. เพิ่มมาตรการใหม่ โดยลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเพิ่มเติมสูงสุด15% สำหรับ บจ. ที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้ระบบงานดิจิทัลตามแนวทางที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯสนับสนุนภายในปี 2564 โดยสามารถนำไปหักลดค่าธรรมเนียมในปีต่อไป ได้แก่ 1.จัดทำข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสผ่านระบบ FSCOMP เพื่อนำส่งรายงานที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบได้ 2.การใช้คิวอาร์โค้ดส่งแบบข้อมูลรายงานประจำปีสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) 3.การใช้ e-Proxy Voting สำหรับการประชุม AGM และ4.ปฎิบัติงานนายทะเบียนตามแนวทางสนับสนุนของ TSD เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ ให้เติบโตไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” และพร้อมสนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดทุนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน ขณะเดียวกันยังเชื่อว่า บจ. จะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในระยะยาวนายภากร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปคบ.-อย.ทลายแหล่งผลิตถุงมือแพทย์ใช้แล้วสวมยี่ห้อ ค่ากว่า 8 ล้านบาท
บทความถัดไปเดินหน้าชน : เลิกดัดจริตได้แล้ว โดย โกนจา