คลัง เผยหนี้สาธารณะปี 64 อยู่ที่ 56%

คลัง เผยหนี้สาธารณะปี 64 อยู่ที่ 56%

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึงแผนการกู้เงินในพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท ว่า ในปี 2563 มีการกู้ไปประมาร 30% ของ พ.ร.ก.เงินกู้ฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท ส่วนในแผนการกู้ของปี 2564 ได้กู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดใน พ.ร.ก.เงินกู้ฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาลมาเตรียมให้รัฐบาลนำไปใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นางแพตริเซีย กล่าวว่า สำหรับเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงินไปแล้ว 711,607 ล้านบาท โดย สบน.กู้ไปแล้วทั้งสิ้น 393,761 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1.แผนงานที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ครม.อนุมัติกรอบแล้ว 19,698 ล้านบาท ซึ่ง สบน.ได้มีการเบิกไปแล้ว 1,561 ล้านบาท 2.แผนงานเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ครม.อนุมัติกรอบแล้ว 558,753 ล้านบาท ซึ่งโอนมาจากแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 10,000 ล้านบาท โดยเบิกแล้ว 322,819 ล้านบาท และ 3.แผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ครม.อนุมัติกรอบ 133,159 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 48,998 ล้านบาท

ส่วนโครงการเราชนะ ทาง สบน.ได้ทำการเบิกจ่ายและเตรียมเงินไว้สำหรับการใช้จ่ายในโครงการเราชนะแล้ว ซึ่งใช้เงินจากส่วนของแผนการช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ จำนวน 2.1 แสนล้านบาท โดยสบน.จะกู้ในช่วง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งเป็น จากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว พันธบัตรออมทรัพย์ และเงินกู้ จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี)

นางแพตริเซีย กล่าวว่า หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) คิดเป็น 56% ในปี 2564 เป็นการคำนวณจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง ประมาณ 1% จากที่คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2564 จะขยายตัวเป็นบวก ปรับตัวลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon