กรมประมง สร้างเชื่อมั่นสัตว์น้ำไทย กินได้ไร้โควิด

กรมประมง สร้างเชื่อมั่นสัตว์น้ำไทย กินได้ไร้โควิด

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการที่ไทยต้องประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่และมีการพบแรงงานที่ทำงานในแพกุ้งและบางส่วนในอุตสาหกรรมแปรรูปติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กระทบต่อความเชื่อมั่นต่ออาหารทะเลไทย ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวประมงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิต

นายวิชาญ กล่าวว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้มีกำหนดมาตรฐานเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากมาตรฐานสุขอนามัยครอบคลุมในทุกกระบวนการการตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการขนส่งจากแหล่งจับ แหล่งเลี้ยง แหล่งกระจายสินค้า จนกระทั่งการเข้าสู่ระบบจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดต่างๆ และล่าสุดได้มีการออกกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมาตรการเฉพาะกิจดังกล่าวมีผลบังคับใช้กลุ่มผู้ประกอบการกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 4 ประเภท ได้แก่ 1.เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.ชาวประมง-เรือประมง 3.ผู้ประกอบการสะพานปลา-ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ 4.ผู้ประกอบการร้านค้าโมเดิร์น​เท​รด​

สำหรับ ผู้ประกอบการร้านค้าโมเดิร์น​จะต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขในส่วนของคำแนะนำสำหรับร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ กำหนดให้ผู้จำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ให้กับสถานประกอบการต้องมีการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนฯ ทำความสะอาดพาหนะที่ขนส่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ก่อนมีการขนถ่ายเข้าสู่สถานประกอบการด้วยคลอรีน หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออื่นๆ ที่เหมาะสมตามมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการเฉพาะกิจที่กรมประมงกำหนดดังกล่าวข้างต้นแล้วจะได้รับหนังสือรับรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากรมประมง (อายุหนังสือรับรอง 1 ปี) เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

Advertisement

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกกำหนดใช้เป็นการเฉพาะกิจในช่วงการแพร่ระบาดฯ แต่หากพ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ กรมประมงยังขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการยังคงปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานต่อไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสัตว์น้ำ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image