อย่าลืม 7 เงื่อนไข ‘เราชนะ’ ก่อนลงทะเบียนพรุ่งนี้ รับ 7 พันบาท

เราชนะ

อย่าลืม 7 เงื่อนไข ‘เราชนะ’ ก่อนลงทะเบียนพรุ่งนี้ รับ 7 พันบาท

-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ได้สิทธิบัตรคนจน ที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ
-แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับผู้ที่ได้สิทธิคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน
-ผู้ที่เคยได้สิทธิจากมาตรการใดๆ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรการเราชนะ โดยกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

 

โดยการจ่ายเงินจะโอนเข้าทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบวงเงินทั้งหมด 7,000 บาท และสามารถใช้สิทธิได้ต่อไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ 7 เกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิในมาตรการนี้ สำหรับกลุ่มคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน หรือผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ มีดังนี้

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว หากเป็นกรณีกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาตรการจากภาครัฐมาก่อน กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. และสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือในงวดแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 2,000 บาท เนื่องจากจะได้เงินตกเบิกจากสัปดาห์ก่อน และในสัปดาห์ต่อๆ ไป จะได้ทุกๆ วันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบตามที่กำหนด และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภาคเอกชนร้องรัฐช่วยอุ้มนายจ้าง ลดส่งเงินจ่ายประกันสังคมเหลือ 1.5% บรรเทาภาระ-เพิ่มสภาพคล่อง
บทความถัดไป“สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร” แนะรบ. ลดค่าโอน-จดทะเบียนบ้านใหม่-มือสอง-สร้างเอง