ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ชำระบัญชีเลิกบริษัท ฟาร์มจระเข้ ตระกูล “ยังประภากร”

ราชกิจจาฯ  เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ชำระบัญชีเลิกบริษัท ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์บางปะกง จำกัด ของตระกูล “ยังประภากร” แล้ว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่องชำระบัญชีเลิกบริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์บางปะกง จำกัด

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคําสั่ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 ในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่1884/2563 ระหว่าง นายศุภชัย ยังประภากร ที่ 1 นางจันทนา อมรรุจิ ที่ 2 นายจรูญ ยังประภากร ที่ 3 นางมาลี คี ที่ 4 นางสาวมาลัย ยังประภากร ที่ 5 พลเอก ประเสริฐ ยังประภากร ที่ 6 นายประสิทธิ์ ยังประภากร ที่ 7

ผู้ร้อง นางรัชนีกร ยังประภากร ที่ 1 นางสุขมาส ยังประภากร ที่ 2 ร้อยโทหญิง ดนยา ยังประภากร ที่ 3 นายอุเทน ยังประภากร ที่ 4 นายอุเทน ยังประภากรโดย นางรัชนี ยังประภากร ผู้อนุบาล ที่ 5 นางสาวพัชรภิมล ยังประภากร ที่ 6 นางสาวนิตยา ยังประภากร ที่ 7 นางสาวกวีอร ยังประภากร ที่ 8 นางกาญจนา วงศ์ดีประสิทธิ์ หรือจันทรประสิทธิ์ ที่ 9 ผู้คัดค้านให้เจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นผู้ชําระเลิกบริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์บางปะกง จํากัด

Advertisement

ซึ่งตั้งสํานักงานอยู่ที่ 555หมู่ที่ 7 ถนนวัดทองคง ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เพราะฉะนั้น จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า บริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์บางปะกง จํากัด ที่กล่าวข้างต้นได้เลิกจากกันแล้ว ให้ผู้เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นคําทวงหนี้ต่อผู้ชําระบัญชี ณ สํานักงานบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ อาคารเลขที่ 411 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันประกาศนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image