ไม่มีสมาร์ทโฟน 15 ก.พ. ไปกรุงไทย-ออมสิน ลุ้นรับเราชนะ 7 พันบาท

คนไม่มีสมาร์ทโฟนเฮ เปิดยื่นแบงก์รัฐ ลุ้นรับเงินเราชนะ 7 พันบาท เริ่ม 15 ก.พ. 

กรณีการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาช่วยเหลือ

เรื่องนี้ กระทรวงการคลัง โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะว่า โครงการเราชนะมีผู้ได้สิทธิแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนและรอรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.ผู้ที่ใช้ แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่จะถูกคัดกรองอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน เมื่อได้สิทธิจะรับเงินผ่าน g-wallet ในแอพพ์เป๋าตัง

และ 3.กลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูล จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนนั้น ทางกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐและกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการลงทะเบียน โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สถาบันการเงินของรัฐทุกสถาบัน และทุกสาขา ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

Advertisement
  • จ่ายค่าเช่าบ้านได้-ต้องมีแอพพ์

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับประชาชนกลุ่มปกติ ที่ต้องการนำเงินเราชนะไปใช้จ่ายเป็นค่าเช่า ค่าที่อยู่อาศัยนั้น ถ้าหากทางผู้ให้เช่าไม่ใช่นิติบุคคลก็สามารถลงทะเบียนในฐานะร้านค้าเพื่อรับเงินค่าเช่าได้ ซึ่งเงินช่วยเหลือของโครงการเราชนะ ยืนยันว่าโครงการมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถนำเงินจากในโครงการมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และนำเงินเก็บที่มีอยู่ไปใช้ในการจ่ายค่าเช่าบ้านแทน ทั้งนี้ ตัวเลข 31.1 ล้านคน ที่ได้สิทธิในโครงการเราชนะนั้น เป็นจำนวนที่คาดว่าครอบคลุมผู้เดือดร้อนทั้งหมดแล้ว แต่ก็ต้องขอดูจำนวนหลังจากการคัดกรองและการลงทะเบียนเสร็จสิ้นก่อนจึงจะเห็นตัวเลขที่แท้จริง และพิจารณาต่อได้ว่าจะขยายหรือต้องเพิ่มเติมอะไรในโครงการหรือไม่

นายอาคมกล่าวว่า นอกจากนี้ ในการประชุม 26 มกราคม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้มีมติเห็นชอบการให้กลุ่มบริการขนส่งสาธารณะ อาทิ รถประจำทาง รถไฟฟ้า ที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เข้าร่วมในฐานะร้านค้าและบริการในโครงการเราชนะ โดยจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมและธนาคารกรุงไทยในการดูแลเรื่องการลงทะเบียนของกลุ่มบริการขนส่งสาธารณะ

  • เร่งช่วยลูกจ้างรัฐ-เงินเดือนต่ำ

นายอาคม กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือ กลุ่มลูกจ้างของรัฐที่มีเงินเดือนต่ำนั้น กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา หาทางช่วยเหลือ โดยเป็นการช่วยเหลือที่แยกออกมาจากโครงการเราชนะ ส่วนจำนวนผู้ที่เป็นลูกจ้างของรัฐที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้น กำลังประสานทางกรมบัญชีกลางในการขอข้อมูลบัญชีการจ่ายเงินเดือนของกลุ่มลูกจ้างรัฐ การช่วยเหลือลูกจ้างหรือแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ประมาณ 11.1 ล้านคนนั้น ว่ากลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือในการลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จาก 3% หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เหลือ 0.5% หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม แล้ว

Advertisement
  • เปิดขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมโครงการเราชนะ ที่รัฐบาลจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือไม่เกิน 7,000 บาท ระยะเวลาโครงการ ตั้ง 29 มกราคม-31 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูล โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะจะคล้ายกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐที่ผ่านๆ มา อาทิ มาตรการเราไม่ทิ้งกัน หรือ โครงการคนละครึ่ง

ประกอบด้วย 1.เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ลงทะเบียน สำหรับประชาชน 2.อ่านเงื่อนไข ข้อกำหนดของโครงการเราชนะ และกดยินยอม 3.กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ 4.รอรับรหัสยืนยัน โอทีพี และกรอกรหัสเพื่อยืนยัน เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะระบุว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะต้องเข้ามาตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัตินั้น เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะแจ้งเตือนท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

สำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะแล้ว และได้รับเงินผ่าน g-wallet ในแอพพ์เป๋าตัง จะมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ดังนี้ 1.เข้าสู่แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และกด g-wallet 2.กดเข้าที่ป้ายระบุว่า เราชนะ 3.ยินยอม ข้อตกลงและเงื่อนไข 4.ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน และยืนยันเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเลี่ยนเป็น หน้าจอการใช้จ่าย ซึ่งรูปแบบและวิธีการใช้คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง

  • แจงขั้นตอนสำหรับร้านค้า

สำหรับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เช่นกัน โดยร้านธงฟ้าและร้านในโครงการคนละครึ่งนั้นไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ วิธีการใช้จ่ายของในร้านธงฟ้าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ผ่านเครื่องรูดบัตร โดยสิทธิผ่านโครงการเราชนะ เริ่มใช้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ รวมทั้งรับเงินผ่านแอพพลเคชั่น ถุงเงิน ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่เงินในโครงการเราชนะผ่าน g-walletในแอพพ์เป๋าตัง เหมือนกับการรับเงินในโครงการคนละครึ่ง

ขณะที่ขั้นตอนการรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของร้านธงฟ้า ร้านในโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ดังนี้ 1.เข้าสู่แอพพ์เป๋าตัง เลือก ปุ่มเราชนะ 2.เลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.สแกนบัตร ผ่านกล้องโทรศัพท์มืถือ ในแอพพ์ 4.กรอกจำนวนเงิน 5.ยืนยันการชำระเงิน 6.ใส่รหัสพิน 6 หลักของผู้ถือบัตรหรือสแกนใบของผู้ถือบัตร และ 7.ทำรายการสำเร็จ

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image